Pedagogams – kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau  projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis, nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinių ar pedagoginės specializacijos kompetencijų ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju (pedagogu). Projekto „Tęsk“ lėšomis 2018–2022 mokslo metais papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 783 dalyviai. Atranka į studijas vykdoma ir 2022 metais. Iš viso projekto „Tęsk“ lėšomis planuojama finansuoti 310 studijų vietų. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kviečiame pedagogus dalyvauti atrankoje ir įgyti papildomą matematikos ar technologijų dalykinę kompetenciją Vytauto Didžiojo universitete.

Detalesnės informacijos prašome kreiptis į kontaktinį asmenį, atsakingą už šių studijų koordinavimą: Matematikos modulis – Romutė Šainer, el. p.: romute.sainer@vdu.lt, tel. +370 610 67 303, technologijų modulis – Elvyra Vėbrienė, el. p.: elvyra.vebriene@vdu.lt, tel. +37068343580.

Daugiau informacijos teikiama el. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt.

Atranka į šias studijas vyksta Vytauto Didžiojo universitete iki  2022 m. spalio  15 dienos.

 Reikalavimai pareiškėjams:

  • Universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas;
  • Pedagogo kvalifikacija;
  • Pretendentas nėra studijavęs projektų „Tęsk“ arba „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtros“ lėšomis.

Dokumentų pateikimas. Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

  • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).