II–OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STREAM UGDYMO SROVĖ“

2022 m. kovo 18 d., VDU Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyks II-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „STREAM ugdymo srovė“ nuotoliniu būdu.

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Registracijos į konferenciją anketa pildoma adresu: https://bit.ly/2O9hOI9 iki 2022 m. kovo 10 d.

Konferencijos tikslas suburti akademinės ir pedagoginės bendruomenių atstovus, tyrėjus bei visus besidominčius mokslu, kurie siekia dalintis informacija, patirtimi ir tyrimų rezultatais STREAM (angl. k. Science – gamtos mokslų, Technology – technologijų, Reading and writing –  kūrybinio skaitymo ir rašymo, Engineering – inžinerijos, Art – menų, dizaino, Mathematics – matematikos) ugdymo srityse. Konferencija suteikia galimybę ieškoti naujų idėjų, jomis pasikeisti ir pristatyti jas šalies švietimo bendruomenei, siekia skleisti gerąją STREAM mokslų ugdymo(si) patirtį šalies mokyklose. Skatinama diskusija apie inovacijas, tendencijas, praktikos poreikius ir problemas bei STREAM ugdymo sričių iššūkius.

Konferenciją rengia Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas. Konferencijoje kviečiami dalyvauti STREAM ugdymo sričių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, jauni mokslininkai ir jų vadovai, inovatyvūs praktikai, patyrę tyrėjai ir visi, besidomintys STREAM idėjomis. Pranešimus skaitę dalyviai turės galimybę publikuoti mokslinį straipsnį VDU leidžiamame moksliniame žurnale „Socialinis ugdymas“.

 

PLENARINIO POSĖDŽIO PRANEŠĖJAI

Prof. dr. Raffaele Pisano, Lilio universitetas, Prancūzija

prof. dr. Antonio Manuel Dias Domingos, Naujasis Lisabonos universitetas, Portugalija

doc. dr. Maria Cristina Costa, Tomaro Politechnikos universitetas, Portugalija

doc.dr. Mateja Ploj Virtič, Mariboro universitetas, Slovenia

Małgorzata Krzeczkowska, Krokuvos Jogailos universitetas, Lenkija

prof. dr., Nijolė Cibulskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Konferencijos dalyviai ir klausytojai, pageidaujantys gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, turėtų sumokėti 5 eurų mokestį, prieš tai užsiregistravę VDU ŠA PTI e-sistemoje: (in progress). Mokestis mokamas pavedimu į banko sąskaitą nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 15 d.  Informacija dėl apmokėjimo už pažymėjimą: Vytauto Didžiojo universitetas, LT91 7044 0600 0310 5370, mokėjimo paskirtis – už konferenciją, 2022-03-18, ŠA PTI. Užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta informacija apie prisijungimą prie konferencijos vaizdo kambario.

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS

Prof. dr. Nijolė Cibulskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva, pirmininkė; prof. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; prof. dr. Antonio Manuel Dias Domingos, Naujasis Lisabonos universitetas, Portugalija; prof.dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; prof. dr. Raffaele Pisano, Lilio universitetas, Prancūzija; doc. dr. Maria Cristina Costa, Tomaro Politechnikos universitetas, Portugalija; doc. dr. Mateja Ploj Virtič, Mariboro universitetas, Slovenia; doc. dr. Francisco J. Peixoto, ISPA, Portugalija; dr. Małgorzata Krzeczkowska, Krokuvos Jogailos universitetas, Lenkija

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Agata Augustinovič, mgst., doktorantė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva, pirmininkė; Algirdas Raslanas, prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Nijolė Cibulskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Giedrė Kvieskienė, prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Linas Jašinauskas, doc. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; doc. dr. Romualda Lazauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Aušra Kalinkevičienė, mgst., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva, Andrius Markevičius, mgst. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva.

 

Konferencijos kūrybinėse dirbtuvėse VDU ŠA Profesinio tobulinimo institutas kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija bei VILNIUS TECH rengia bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio ir matematinio ugdymo (STREAM) konkursą IŠRADIMAI, KEIČIANTYS ŽMONIJOS GYVENIMĄ.

 

Konkursas vyks 2022 m. kovo 17 d., VDU Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius (renginys nuotolinis).

Konkurso darbų objektas – Renesanso laikotarpiu, XIV  – XVII a. pasaulyje padaryti išradimai, turintys arba turėję lemiamą reikšmę pasaulio pažinimui, žmonijos darnaus vystymosi raidai ir tapę mums įprastos aplinkos dalimi (toliau – Išradimai). Konkursiniame darbe atskleidžiamas pasirinkto realizuoti Išradimo kontekstas, poreikis, istorinė raida ir reikšmė darniajam vystymuisi, Išradimo gaminio koncepcija, konstrukcijos, veikimo ir panaudojimo principai, sąsajos su STREAM dalykais, praktiškai pagaminamas bei pristatomas Išradimo gaminys/jo prototipas.

Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis visomis STREAM ugdymo sritimis, ugdyti kūrybišką požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus bei gebėjimus juos praktiškai taikyti, sprendžiant realaus pasaulio problemas.

 

Konkurso uždaviniai:

  1. skatinti mokinius tirti Renesanso metu padarytus Išradimus STREAM ugdymo aspektais, atskleidžiant jų sukūrimo kontekstą, pritaikymo būdus ir reikšmę žmonijos pažangai, sprendžiant realaus pasaulio problemas.
  2. ugdyti mokinių gebėjimus atskleisti pasirinkto realizuoti Išradimo kontekstą, poreikį, istorinę raidą ir reikšmę darniam vystymuisi, Išradimo įtaiso koncepciją, konstrukcijos, veikimo ir panaudojimo principus, sąsajas su STREAM dalykais, praktiškai pagaminti bei pristatyti Išradimo įtaisą arba jo prototipą, taip pat jo praktinio panaudojimo galimybes, įskaitant ir STREAM edukacijos srityje.
  3. ugdyti mokinių kūrybinio komandinio darbo gebėjimus, atliekant STREAM mokomuosius dalykus integruojančius projektus.

 

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2022 m. vasario 17 d. ir registruojamos VILNIUS TECH „Ateities inžinerijos“ (AI) platformoje https://ateitin.vilniustech.lt/course/index.php?categoryid=257

Mokinių grupės ir ją parengusių mokytojų dalyvavimas Konkurse nemokamas. Paraiškos registravimo formoje nurodomi darbo autorių ir vadovų duomenys bei darbo pavadinimas, o iki 2022 m. kovo 1 d., ten pat įkeliamas atlikto darbo aprašas ir kita konkursinės paraiškos medžiaga. Norėdami užpildyti paraiškos formą, turite prisijungti prie AI platformos savo asmenine naudotojo paskyra, o jei jos dar neturite – prieš tai susikurti. Ši paskyra leis dalyviams ne tik užsiregistruoti į konkursą, bet ir susipažinti su įvairių tematikų AI platformos neformaliojo ugdymo(si) medžiaga ir galimybėmis. Iškilus klausimams dėl registracijos, galima kreiptis į AI platformos koordinatorių dr. Henriką Mykolaitį (el. paštas ateitin@vilniustech.lt, tel. (8 618) 80420).

Informacija apie konkursą skelbiama jo organizatorių interneto tinklalapiuose: http://basanaviciausprogimnazija.lt/, https://svietimas.vdu.lt/, https://technologinisugdymas.weebly.com/,  https://ateitin.vgtu.lt.

 

KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS

Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė, pirmininkė; nariai: Aušra Rakauskienė, Daina Aleksandravičiūtė, Stasys Voveris, Irena Levanavičienė, Marija Levickaitė, Zita Didikienė, Henrikas Vaišvila, Jolita Šakočiuvienė, Jūratė Petniūnienė,  Stasys Kasiliauskas, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojai; Romualdas Kliukas, prof. dr., Vilnius Tech universitetas, Henrikas Mykolaitis, dr. Vilnius Tech universitetas, Nijolė Cibulskaitė, prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Agata Augustinovič, mgs., PHD studentė, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

Nijolė Cibulskaitė, prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Henrikas Mykolaitis, dr. Vilnius Tech universitetas, Romualdas Kliukas, prof. dr., Vilnius Tech universitetas, Ilona Tandzegolskienė, prof.dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Agata Augustinovič, mgs., PHD studentė, Vytauto Didžiojo universitetas, Romualda Lazauskaitė, doc. dr., Vytauto Didžiojo universitetas.

 

KONKURSO RĖMĖJAI

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilnius Tech universitetas

 

17-18 March  2022, Vytautas Magnus university Education academy, Vilnius

You are invited to attend 2 nd International Scientific Proffessional conference,18th March

 STREAM EDUCATIONAL STREAM

and  school students‘ creative workshop competition, 17th March

 INVENTIONS CHANGING HUMAN LIFE

 

Teachers, researchers, university students and all who are interested in STEM / STEAM / STREAM education will feature:

  • informative presentations by well known international researchers and skilled teachers,
  • interesting projects presentations by school students and their teachers.

The aim of the conference is to bring together representatives of the academic and pedagogical communities, researchers and all those interested in science who seek to share information, experience and research results. STREAM (Science, Technology, Reading/writing, Engineering, Arts/Design, Mathematics) Education. The conference provides an opportunity to search for new ideas, exchange them and present them to the educational community, and seeks to disseminate the best STREAM education experience in the schools. Discussions on innovations, trends, practice needs and challenges in STREAM education are encouraged.

Registration: 17 January 2021 – 10 March 2022. The link is https://forms.office.com/r/3BcS12RWcT

Registered participants will be receiving Conference virtual room invitation with the password previous day of the conference. Registered participants (presenters / audiences) will receive an online certificate.

The conference will be recorded by the organisers in the Education academy, T.Sevcenko str. 31, Vilnius. Lithuanian and English are languages of the conference. The conference is free of charge. The program is here (in progress)

KEYNOT SPEAKERS

Prof. Mr., PHD, HDR Raffaele Pisano, Lille University, France

Prof. Mr., PHD, Antonio Manuel Dias Domingos, New university of Lisbon, Portugal

Assoc. Prof. Ms., PHD, Maria Cristina Costa, Politechnical institute of Tomar, Portugal

Assoc. Prof. Ms., PHD, Mateja Ploj Virtič, University of Maribor, Slovenia

Dr. Ms., PHD, Małgorzata Krzeczkowska,  Jagiellonian University in Kraków, Poland

Prof. Ms., PHD, Nijolė Cibulskaitė, Vytautas Magnus university, Lithuania

 

CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE

 

Nijolė Cibulskaitė, prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania, Chairman

Lina Kaminskienė, prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania, Co-chair

Antonio Manuel Dias Domingos, prof. dr., New university of Lisbon, Portugal

Raffaele Pisano, prof. dr., Lille University, France

Ilona Tandzegolskienė, prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Maria Cristina Costa, assoc. prof. dr. Politechnical university of Tomar, Portugal

Mateja Ploj Virtič, assoc. prof. dr., University of Maribor, Slovenia

Francisco J. Peixoto, assoc. prof. dr., Instituto Superior de Psicologia Aplicada – ISPA, Portugal

Malgorzata Krzeczkowska, dr., Jagiellonian University in Kraków, Poland

 

CONFERENCE ORGANISING COMMITTEE

 

Agata Augustinovič, mgs. PHD student, Vytautas Magnus university, Lithuania, Chairman

Algirdas Raslanas, prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Giedrė Kvieskienė, prof.dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Romualda Lazauskaitė, assoc. prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Nijolė Cibulskaitė, prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Linas Jašinauskas, assoc. prof. dr., Vytautas Magnus university, Lithuania

Aušra Kalinkevičienė, mgs., Vytautas Magnus unversity, Lithuania

Andrius Markevičius, mgs. Vytautas Magnus univesity, Lithuania