Išvietintosios. Akademinis seminaras, skirtas išeivijos moterų kūrybai

2019 m. rugsėjo 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo akademijoje vyks seminaras „Išvietintosios. Akademinis seminaras, skirtas išeivijos moterų kūrybai“. Mokslinis seminaras, skirtas išeivijos moterų kūrybai (literatūrai, dailei, etc.) ir siejamas su Pasaulio lietuvių metais.