Kolegialaus grįžtamojo ryšio forumas „Gabių vaikų ugdymas: mokslas ir praktika“ nuotoliniu būdu

2024 m. birželio 12 d., trečiadienį, 11 val. vyks kolegialaus grįžtamojo ryšio forumas „Gabių vaikų ugdymas: mokslas ir praktika“ nuotoliniu būdu.

Vykstant švietimo transformacijai akcentuojamas įtraukusis ugdymas, orientuotas į besimokančiųjų įvairovės pažinimą, personalizuoto mokymosi poreikį, dirbtinio intelekto siūlomus mokymosi kelius ir gebėjimų ugdymą. Kokybiško kiekvieno mokinio ugdymo siekis įvardinamas kaip itin svarbus įtraukiojo ugdymo idėjos komponentas (NŠA, 2020). Šiame kontekste svarbu pastebėti, kad dalį visų besimokančiųjų sudaro gabūs mokiniai. Todėl vertindami ir mokslininkų išvadas, ir patirtį praktikoje, kviečiame į forumą, skirtą gabiems vaikams: jų atpažinimui, ugdymui, vertinimui, švietimo pagalbos teikimui. Tikimės, kad tai taps nuolatine kolegialaus grįžtamojo ryšio tarp mokslininkų ir praktikų platforma.

Programa.

Registracija.