Konferencija „Taikomojo meno studijų paradigma: kontekstualumas, inovatyvumas, iššūkiai ir aktualijos. Integralumas į regiono sockultūrinę plėtrą“

Lapkričio 27 d. vyks Vilniaus dizaino kolegijos ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Profesinio tobulinimo instituto organizuojama nuotolinė konferencija „Taikomojo meno studijų paradigma:kontekstualumas, inovatyvumas,
iššūkiai ir aktualijos. Integralumas į regiono sockultūrinę plėtrą“.

Renginio tikslas – kūrybiškumo paieškos nūdienos kontekste. Nuotolinis mokymasis, meninis ugdymas, istorijos analogai.

Konferencijos-praktikumo dalyviams bus išduodami, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Dalyvavimas renginyje – nemokamas.

Kvalifikacinis pažymėjimas:

Norintiems gauti kvalifikacinius pažymėjimus, būtinas 40 akad. valandų dalyvavimas veiklose – 5 akad. val. (konferencija lapkričio 27 dieną) bei 35 akad. val. (savarankiškas darbas Jums patogiu metu http://socin.eu/platformoje).

Konferencija-praktikumas vyks nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom platformą. Nuorodą į konferenciją-praktikumą, užsiregistravusiems dalyviams, atsiųsime dieną iki numatyto renginio.

Registracija vykdoma iki š. m. lapkričio 25 dienos.

Tiesioginė nuoroda į registracijos anketą – registracija

Su visais išklausiusiais 40-ties akademinių valandų apimtiems mokymus, susisieks Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto atstovai.

Programa.