LETA konferencija 2022 ,,Švietimo praktika ir tyrimai turbulentiniame pasaulyje“

2022 m. spalio 13 – 14 d. kviečiame dalyvauti  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos organizuojamoje VI-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje „Švietimo praktika ir tyrimai turbulentiniame pasaulyje“.

Technologijų įtakoti pokyčiai jau yra tapę pasaulio kasdienybe, tačiau klimato įsismarkavusi kaita, COVID, karinė agresija Europoje  parodė, kad pasauliui tenka vienu metu  įsiveikti su daugybe iššūkių, sukeliančių krizines situacijas. Koks turi būti švietimas, kaip jis turi susilieti su žmogaus, bendruomenių, organizacijų gyvenimu, kad galėtų padėti žmonėms, ypač – jaunajai kartai, tapti asmenybėmis, pajėgiomis gyventi ir dirbti greitai besikeičiančiame pasaulyje? Žmogaus mokymasis yra daugiau nei pažintinis ar akademinis vystymasis. Mokymasis yra kompleksinis reiškinys ir vyksta kartu su socialiniu, emociniu bei psichologiniu vystymusi ir asmens tapatybės formavimusi. Besimokančiojo tapatybės sąveikauja su įvairiais veiksniais, kurie apima švietimo institucijos kontekstą, rasinį, geografinį, lyčių, socialinį ir ekonominį aspektus bei įvairius būdus pažinti, bendrauti, vertinti, mąstyti, kalbėti ir rašyti. Šioje tematikoje svarbus dėmesys skiriamas mokytojams, bandant atsakyti, kaip mokytojai ugdo asmeninį ir profesinį tapatumą, kurį lemia jų kvalifikacija, patirtis, profesinis mokymasis, mokyklos kontekstas ir asmeniniai, profesiniai tikslai. Kaip reikėtų ugdyti šią jaunąją kartą, kad vaikai ir jaunimas  formuotųsi tapatybę, grįstą vertybėmis? Kokie iššūkiai kyla pedagogams ir mokyklai, kad jie galėtų įkvėpti tokiam ugdymuisi? Kaip įgalinti mokymąsi visą gyvenimą, taip reikalingą žmonėms turbulentiniame pasaulyje? Ar Lietuvos universitetai ugdo asmenybes, prisiimančias atsakomybę už Lietuvos ateitį? Kokie iššūkiai kyla edukologijos tyrinėtojams?

Konferencija vyks 2022 m. spalio 13 – 14 dienomis. Pirmoji diena (spalio 13 d.) vyks kontaktiniu būdu Vytauto Didžiojo  universitete  (Gimnazijos g. 7, Kaunas, Didžioji aula -203), tačiau bus daromi vaizdo įrašai, kurie po konferencijos bus patalpinti internetiniame puslapyje https://lera.lt. Antroji konferencijos diena vyks nuotoliniu būdu. Pirmąją konferencijos dieną vyks plenariniai kviestiniai pranešimai, o antrąją konferencijos dieną darbas sekcijose, kuriose vyks žodinių bei stendinių pranešimų sesijos.

Pranešimų registracija į konferenciją pratęsta iki 2022 m. spalio 1 d. , registruotis dalyvauti konferencijoje be pranešimo galite iki  2022 m. spalio 10 d.

Registracija

Konferencijos programa. 

Konferencijos mokestis:

LETA nariams:
dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 30 eurų
dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 20 eurų
dalyvaujant abi konferencijos dienas – 50 eurų
NE nariams:
dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 40 eurų
dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 30 eurų
dalyvaujant abi konferencijos dienas – 70 eurų

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto pirmininkės pavaduotoja prof. dr. Lina Kaminskienė
Komiteto nariai – LETA valdybos nariai prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. Jolanta Urbanovič (VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų institutas, Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universitetas), doc. dr. Daiva Penkauskienė (Šiuolaikinių didaktikų centras), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras), dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė (Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universitetas), dr. Aelita Skarbalienė (Klaipėdos universitetas), dr. Milda Ratkevičienė (Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas).
Konferencijos mokslinio ir organizacinio komiteto nariai  Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai: Prof. dr. Lina Kaminskienė, prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, dr. Vaida Jurgilė, Lina Šedbarė, dokt. Jovita Matulaitienė
Komiteto kontaktiniai asmenys Prof. dr. Liudmila Rupšienė, el.p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu
Prof. dr. Lina Kaminskienė, el. p. lina.kaminskiene@vdu.lt
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, el. p. vilma.zydziunaite@vdu.lt
Lekt. dr. Vaida Jurgilė, el. p. vaida.jurgile@vdu.lt

Pastaba: Konferencijos metu bus fotografuojama ir filmuojama, o  nuotraukos ir vaizdo įrašai talpinami LETA  internetinėje svetainėje https;//lera.lt ir kituose LETA  sklaidos kanaluose. 

Konferencijos vieta: Gimnazijos g. 7, Kaunas, Didžioji aula-203.

Daugiau informacijos.