Nuotolinė mokslinė konferencija „Rašytojų įamžinimas Lietuvoje“

Gruodžio 3-4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia Jus dalyvauti nuotolinėje mokslinėje konferencijoje „Rašytojų įamžinimas Lietuvoje“. Renginys skirtas aptarti literatūrinius, kultūrinius, socialinius ir politinius rašytojų memorializacijos aspektus. Renginyje dalyvaus VDU Švietimo akademijos dėstytojai.

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/94593082775?pwd=V3NjSXRVeTNLS2NFL281d3puOHRFdz09

Prisijungimo kodas: 430197

 

Programa.

Gruodžio 3 d.
9.00–9.10 Konferencijos atidarymas
Įvadinė sesija (moderuoja Dainius Vaitiekūnas)
9.10–09.40 Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas) „Tauta prisimena rašytoją: apie praktikos gimimą ir raidą vokiškajame kontekste“
09.40–10.10 Viktorija Šeina (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Rašytojų įamžinimas kaip kanonizacinė praktika moderniojoje Lietuvoje“
10.10–10.40 Diskusija
10.40–11.00 Kavos pertrauka
I sesija (moderuoja Rimvydas Laužikas)
11.00–11.30 Živilė Nedzinskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „LDK literatų įamžinimas: pamiršti vakar, bet ar atpažįstami šiandien?“
11.30–12.00 Žavinta Sidabraitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Prūsijos Lietuvos rašytojų asmenvardžių lietuvinimas: Kristijono Gotlybo Milkaus atvejis“
12.00–12.30 Nida Gaidauskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Rašytojų įamžinimo iniciatyvos lietuvių spaudoje (1904–1914)“
12.30–13.00 Ramunė Bleizgienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Pirmieji Žemaitės Raštai: kontekstas ir veikėjai“
13.00–14.00 Pietų pertrauka
II sesija (moderuoja Dangiras Mačiulis)
14.00–14.30 Birutė Avižinienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Lietuvių rašytojai tarpukario radijuje“
14.30–15.00 Vida Repšienė (Vilniaus universitetas) „Vakarų kanono variantai tarpukario Lietuvos mokykloje“
15.00–15.30 Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas) „Vaižgantas Lietuvos mokykloje“
Gruodžio 4 d.
III sesija (moderuoja Viktorija Šeina)
9.00–9.30 Silvija Stankevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) „1940-ųjų ‚saulės nešėjai‘: atminties ar užmaršties vietos?“
9.30–10.00 Žydronė Kolevinskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas) „Lietuvos rašytojų įamžinimas diasporoje“
10.00–10.30 Ina Ėmužienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) „Rašytojų reprezentacija lietuvių diasporos radijo laidose“
10.30–10.50 Kavos pertrauka
IV sesija (moderuoja Birutė Avižinienė)
10.50–11.20 Solveiga Daugirdaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Žemaitė personažė“
11.20–11.50 Loreta Mačianskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) „Rašytojai-personažai postmoderniojoje lietuvių literatūroje“
11.50–12.20 Baigiamoji diskusija (moderuoja Vasilijus Safronovas)