V-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Tapatybė kultūrų sankirtoje“

2023 m. rugsėjo 14–15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Lenkų kalbos ir kultūros centras organizuoja V-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją iš ciklo „Tapatybė kultūrų sankirtoje“ kartu su partneriais: Krokuvos pedagoginio universiteto Lenkų filologijos institutu (Lenkija) ir Ostravos universiteto Filosofijos fakulteto Slavistikos katedra (Čekija).

Vadovaudamiesi mūsų konferencijų ciklo idėja, planuojame aptarti tapatybės sampratos kaitą šiuolaikinių politinių visuomeninių procesų kontekste, kalbų bei kultūrų tarpusavio sąveiką ir susijusius su šiais reiškiniais edukacinius iššūkius mokykloje.

2023 m. konferencija sutampa su Vilniaus miesto 700-uoju jubiliejumi, todėl jos programoje taip pat laukiami pranešimai skirti šiai sukakčiai paminėti.

 

Svarbiausi konferencijos klausimai:

  1. Kultūrinis paveldas ir miesto tapatybė. Vidurio Europos daugiakultūrių miestų fenomenas.
  2. Daugiakalbystė sociokultūriniame miesto landšafte.
  3. Kultūriniai regionai – jų tapatybės veiksniai, galimybė juos išsisaugoti globalizacijos epochoje.
  4. Kalbos ir kultūros transformacijos šiuolaikinių visuomeninių procesų kontekste.
  5. Jaunimo kalbos ir kultūrinės savimonės tyrinėjimo aspektai.
  6. Edukaciniai kalbos mokymo iššūkiai dvikalbystės ir daugiakalbystės sąlygomis.
  7. Tarpkultūrinė pedagogika. Tarpkultūrinis dialogas lenkų kalbos pamokose.

Konferencijos kalbos: lietuvių, lenkų, anglų. Pranešimo trukmė – 20 min.

Konferencijos vieta: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Vilnius, T. Ševčenkos g. 31).

Straipsniai, parengti konferencijos pranešimų pagrindu, bus paskelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Konferencijos dalyvio mokestis – 90 eurų. Mokestis yra skirtas padengti organizacines konferencijos ir maitinimo išlaidas konferencijos metu (dveji pietūs, iškilminga vakarienė, konferencijos kavos pertraukėlės).

Konferencijos dalyviai patys apmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Nakvynę viešbutyje konferencijos dalyviai turi rezervuoti individualiai. Artimiausi viešbučiai:

Konferencijos programa. 

 

Konferencijos mokslinis komitetas:

Prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Halina Turkevič (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Barbara Stankevič (Mykolo Romerio universitetas)

Prof. habil. dr. Piotr Kołodziej (Krokuvos pedagoginis universitetas)

Prof. habil. dr. Danuta Łazarska (Krokuvos pedagoginis universitetas)

Prof. habil. dr. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Poznanės A. Mickevičiaus universitetas)

Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Ostravos universitetas)

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Ostravos universitetas)

Prof. dr. Ałła Krawczuk (Lvovo Ivano Franko nacionalinis universitetas)

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

 

Doc. dr. Irena Masoit (Vytauto Didžiojo universitetas) – pirmininkė

Doc. dr. Barbara Dvilewič (Vytauto Didžiojo universitetas) – sekretorė

Doc. dr. Henrika Sokolovska (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Kristina Syrnicka (Vytauto Didžiojo universitetas)