V tarptautinė doktorantų vasaros mokykla/ 5th International Doctoral Summer School

Dear Doctoral students,
We invite you to participate in the 5th International Doctoral Summer School 17-19 August, 2022, “Being strong in research methodology in a sustainable world” in an interactive (on-line) format.
The school is organized by an international university network of six countries: Latvia (Daugavpils University, Liepajas University, Ventspils University, Turiba University), Lithuania (Vytautas Magnus University, Klaipeda University), Serbia (Novi Sad University, the Czech Republic (Hradec Kralove University), Finland (University of Eastern Finland), Poland (Warsaw University of Life Sciences).
This year, the Education Academy and Educational Research Institute of Vytautas Magnus University took over the leadership responsibility for the organization of this summer school.
Three intense days of lectures and seminars, full of intellectual community with the focus on research methodology, await you.
Representatives of all universities have created an interesting program this year, in which researchers from the United Kingdom, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, Poland, Serbia and Taiwan will share their experiences and insights.
The program is designed to focus on interdisciplinarity, thus Doctoral students from a variety of disciplines, including natural, medical and health sciences, technology, humanities and social sciences, and the arts, are invited to attend this international event.
Participation is free.
In the near future we will inform about specific details – participant’s questionnaires, cover letter, etc.
We are waiting for you.
See you at the international summer school in August.
Programe.
Lectures. 

Due to exhausted limits, registration is suspended.

___________________________________
Mieli Doktorantai,
Kviečiame Jus dalyvauti penktoje tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje 2022 m. rugpjūčio 17-19 d. “Being strong in research methodology in sustainable world” // “Būti stipriais tyrimų metodologijoje tvariame pasaulyje” interaktyviu (on-line) formatu.
Mokyklą organizuoja tarptautinis šešių šalių universitetinis tinklas: Latvijos (Daugpilio universitetas, Liepojos universitetas, Ventspilio universitetas, Turiba universitetas), Lietuvos (Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas), Serbijos (U Novom Sadu universitetas) Čekijos (Hradec Kralove universitetas), Suomijos (Rytų Suomijos universitetas), Lenkija (Varšuvos gyvybės mokslų universitetas).
Šiais metais vasaros mokyklos organizavimo lyderystės atsakomybę prisiėmė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija ir Edukologijos tyrimų institutas.
Jūsų laukia trys intensyvios paskaitų ir seminarų dienos, kupinos intelektinės bendrystės fokusuojantis į tyrimų metodologiją.
Visų universitetų atstovai sukūrė šių metų įdomią programą, kurioje dalysis savo patirtimis, įžvalgomis mokslininkai iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Serbijos ir Taivanio.
Programa sudaryta orientuojantis į tarpdiscipliniškumą, t.y. šiame renginyje kviečiami dalyvauti įvairių mokslo sričių doktorantai – gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų, technologijų, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų.
Dalyvavimas yra nemokamas.
Artimiausiu metu informuosime apie specifines detales – dalyvio anketas, motyvacinį laišką ir kt.
Labai laukiame Jūsų.
Iki malonaus pasimatymo tarptautinėje vasaros mokykloje rugpjūčio mėnesį.
Lektoriai.
Registracija sustabdyta.