Stojantiesiems – papildomas LAMA BPO ir universitetinis priėmimas

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas stojantieji galės pretenduoti nuo rugpjūčio 12 dienos. Atnaujintus prašymus arba teikti naujus prašymus stojantieji galės iki rugpjūčio 15 dienos. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną iki 12 valandos.

Papildomame priėmime galima dalyvauti:

  • dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis jau sudarė valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Papildomo LAMA BPO priėmimo (rugpjūčio 12-15 d.) metu bus galima įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimas

Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų ir menų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo ir stojamųjų egzaminų sesijoje, rugpjūčio 14 dieną motyvacijos vertinimą, meno pedagogikos ar menų studijų stojamuosius egzaminus turės galimybę laikyti. Tam asmuo turi savo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikti ne mažiau kaip 3 valandos iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios.

Stojantieji į Katalikų teologijos studijų programą taip pat rugpjūčio 14 d. turės galimybę dalyvauti motyvacijos vertinime bei pateikti kunigo rekomendaciją.

Papildomų stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir tvarka.

Papildomo LAMA BPO priėmimo sutarčių pasirašymas

Baigiantis papildomam LAMA BPO priėmimui, rugpjūčio 20 d. iki 12 val. stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, bus pateiktas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą universitete arba kolegijoje. Pakviestieji studijuoti Vytauto Didžiojo universitete turės rugpjūčio 21-22 d. pasirašyti elektroninę studijų sutartį internetu arba atvykę į universitetą.

VDU universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo rugpjūčio 2 d. prašymą gali pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos (stojantieji į menų krypties ir ugdymo mokslų krypties programas – iki rugpjūčio 19 d.) turi užpildyti elektroninį priėmimo prašymą,  ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje;

Stojamieji egzaminai

Rugpjūčio  20-21 dienomis vyks universitetinio priėmimo stojamieji egzaminai į menų krypčių grupės studijų programas (Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas) ir į Mokomojo dalyko pedagogikos menų krypties programas (Dailė, Muzika, Šokis).

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 23 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 d.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • AdresasK. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 206
  • El. paštasvdu@vdu.lt