Studentai dalyvavo verslumo ugdymo mokymuose

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Socialinio ugdymo programų grupė vykdo Interreg V B projektą „Inovatyvūs smulkaus ir vidutinio verslo perdavimo modeliai Baltijos jūros regione“ („Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR” (INBETS BSR)  

Pagal šį projektą VDU ŠA 2019 spalio 910 d. vykdė 16 akademinių valandų trukmės verslumo ugdymo bandomųjų mokymų I-ajį etapą, kuriame dalyvavo 42 studentai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus kolegijos ir kt.

2019 m. spalio 9 d. buvo organizuojami 8 akad. valandų trukmės mokymai tema: „Įmonių konkurencingumo nustatymas ir plėtros strategijų kūrimas verslo perdavimo kontekste“ (lektorius – Nerius Jasinavičius – konsultacinės kompanijos steigėjas ir vadovas, turintis daugiau kaip 15 metų darbo patirtį finansų, gamybos ir paslaugų verslo sektoriuose).

2019 m. spalio 10 d. vyko 8 akad. valandų trukmės mokymai tema: „Inovacijos, jų vadyba ir intelektinės nuosavybės vaidmuo versle”( lektorius – Kastytis Gečas – ilgametis Lietuvos inovacijų centro vadovas, turintis daugiau nei 35 metų patirtį inovacijų paramos, inovatyvaus verslo plėtros ir perdavimo bei inovacinės partnerystės sektoriuose).

Mokymų dalyviai turėjo galimybę diskutuoti su lektoriais, išsakyti savo nuomonę, įvertinti mokymų turinį ir prisidėti prie jo tobulinimo bei patobulinti savo kompetencijas.

Atlikta mokymų turinio rezultatų analizė parodė, kad mokymai buvo itin įdomus ir vertingi visiems dalyviams, parinktos aktualios ir svarbios temos, pateikta daug praktinių pavyzdžių.

Baigusiems mokymus buvo įteikti pažymėjimai, patvirtinantys įgytas kompetencijas.