Studentai kviečiami teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. studentai gali teikti prašymus 2019 m. rudens semestro tikslinei išmokai gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“  ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą („Tikslinė išmoka 2019 m. rudens semestras“).

Vyriausybė pritarė Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašymo pakeitimo projektui, todėl nuo rugsėjo 1 d. tikslines išmokas galės gauti ir pakartotinai toje pačioje pakopoje studijuojantys studentai, jei atitinkamoje pakopoje jie studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

Tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.