Švietimo ekspertės rekomendacijos nuotoliniam pradinių klasių mokinių mokymui

DELFI.lT spausdinamas VDU Švietimo akademijos prof. dr. Daivos Jakovonytės-Staškuvienės straipsnis apie nuotolinį pradinių klasių mokymą.

Šiandienos kontekste, kai visa su mokykla susijusi grandinė – nuo administracijos iki mokinių tėvų – susiėmę už galvų mąsto, kaip kuo sklandžiau susidoroti su virtualaus mokymo(si) sunkumais, labai svarbu nuotolinio mokymosi nesupainioti su informacinių komunikacinių technologijų mokymu. Pagrindinis principas – ne padidinti naudojimosi kompiuteriu ar kitokiais informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) įrenginiais laiką, bet užtikrinti pedagoginio ugdymo proceso tęstinumą. Siekiant produktyvaus nuotolinio mokymosi, kai mokiniai mokyklos negali lankyti dėl karantino, pravartu pasinaudoti keletu rekomendacijų.

Bendradarbiavimas: mokytojas-tėvai-mokinys

Bendradarbiaudami su tėvais ir vaikais, mokyklos administracijos atstovai bei mokytojai turėtų pateikti aiškias rekomendacijas, ko tėvai gali tikėtis iš mokyklos, kokia pagalba gali būti teikiama. Mokytojai, mokiniai ir tėvai nuotoliniam mokymuisi turėtų naudoti tik mokyklos teikiamas skaitmenines priemones. Idealiu atveju tą patį įrankį visi mokytojai turėtų naudoti tuo pačiu tikslu ir su tais pačiais mokiniais. Laikinas privalomo reguliaraus mokinių mokymosi mokykloje sustabdymas yra netinkamas laikas mokytis naudotis naujomis skaitmeninėmis priemonėmis. Be to, nerekomenduojama ir jų gausa, nes taip blaškomas mokinių dėmesys. Šiuo laikotarpiu mokiniams reikalinga rutina ir struktūra. Labai svarbu ne tik užtikrinti mokinių kokybišką mokymąsi, bet ir apsaugoti asmeninius duomenis taip, kaip numato Lietuvos įstatymai.

Klausimai: nuo įrangos iki asmeninės erdvės

Organizuojant nuotolinį mokymą(si) būtina atsižvelgti į labai įvairius mokinių artimiausios aplinkos kontekstus, susijusius su vaikų ir šeimos skaitmeniniais įgūdžiais bei būtina įranga. Ar šeimos gali lengvai pasiekti internetinį turinį ir veiklą? Ar turi internetinį ryšį? Ar namuose yra pakankamai kompiuterinių įrenginių, ypač tais atvejais, jeigu šeima augina kelis mokyklinio amžiaus vaikus arba tėvai dirba nuotoliniu būdu? Ar daugiavaikių šeimų atveju seserys ir broliai gali vienu metu prisijungti prie vykstančių sesijų ne tik dėl kompiuterio, bet ir dėl asmeninės erdvės? Atsakius į visus šiuos klausimus, jeigu kokių nors priemonių stinga, mokykla turėtų būti pagalbos teikėja ir situaciją išspręsti kiek įmanoma palankiau mokinių atžvilgiu. Lygiai tokius pat klausimus turėtume kelti ir spręsdami mokytojų bei mokyklos administracijos darbuotojų pasirengimą nuotoliniam darbui iš namų. Planuojant ugdymo procesą labai svarbu žinoti, kokie pedagoginio ir administracinio personalo skaitmeninių įrenginių taikymo ugdymo procese įgūdžiai ir namuose turima įranga, jos kokybė. Ar visi pedagogai turi reikiamą kompetenciją ir prieigą prie pakankamai galingo kompiuterio? Visuomet reikėtų atsižvelgti į konteksto specifiką.

Skaitykite daugiau.