Ukrainos centre – susitikimas su Mariupolio universiteto rektoriumi ir diskusija apie ukrainiečių diasporos svarbą

Spalio 11 d.,  Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Švietimo akademijoje Vilniuje esančiame Ukrainos centre Pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiko su Mariupolio valstybinio universiteto rektoriumi Mykola Trofymenko, vėliau kartu su juo dalyvavo diskusijoje apie ukrainiečių diasporos svarbą.

Pirmosios ponios teigimu, rektoriaus vizitas neabejotinai pasitarnaus ne tik akademinių, bet ir draugystės ryšių tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimui bei ukrainietiškos kultūros puoselėjimui. Tuo tarpu akademinis bendradarbiavimas ir buriamos intelektualinės pajėgos, pasak jos, itin reikalingos Ukrainai žengiant eurointegracijos keliu.

„Žinome, kad Mariupolio universitetas, kaip ir praktiškai visas Mariupolio miestas, Rusijos okupantų buvo sulygintas su žeme. Žinome ir tai, kad, nepaisant visko, didvyrių dvasia yra nepalaužiama. Nė trupučio neabejojo, kad Mariupolio universiteto vardas dar nuskambės per visą pasaulį kaip neįtikėtinai stiprios dvasios ir nepasiduodančios akademinės bendruomenės simbolis“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Po susitikimo pirmoji ponia ir Mariupolio universiteto rektorius dalyvavo diskusijoje „Ukrainos diasporos svarba pasauliniame kontekste. Kuo naudinga aktyvi diaspora?“. Joje taip pat kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Ineta Dabašinskienė, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta ir ukrainiečių bendruomenės atstovė Anna Dovbakh. Diskusiją moderavo politologas Alvydas Medalinskas.

Įžanginį žodį tarusi D. Nausėdienė pabrėžė, jog tai pirmoji diskusija iš 8 diskusijų ciklo Ukrainos centre, finansuojamo Britų tarybos projekto, skirto stiprinti ryšiams tarp žmonių.

Diskusijos metu VDU profesorė Ineta Dabašinskienė teigė: „Manau, Ukrainos vaikams, moksleiviams, studentams, ši diskusija apie diasporą  yra labai svarbi. Šiandien kiekvienas ukrainietis yra savo šalies ambasadorius. Būti ambasadoriumi – garbė, bet dar didesnė atsakomybė.  Jeigu pasaulis nežinojo, kas šiandienai yra lyderis, kas yra drąsa, solidarumas, kas yra heroizmas, šiandien visi žino, čia yra Ukraina“.

Ukrainos centras įsteigtas Lietuvos ir Ukrainos pirmųjų ponių iniciatyva, siekiant sukurti ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje skirtą atvirą kultūros, švietimo ir bendruomeninių paslaugų erdvę. Jo steigėjai – Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vytauto Didžiojo universitetas ir Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Duris lankytojams centras atvėrė 2022 metų birželio mėnesį. Vienas iš pagrindinių jo uždavinių – ne tik suteikti erdvę pasitraukusiems iš Ukrainos žmonėms, siekiant sėkmingos ukrainiečių integracijos Lietuvoje, bet ir sudaryti jiems galimybes susitikti su tautiečiais, puoselėti savo kultūrą, istoriją ir identitetą, gauti psichologinės pagalbos, neformaliojo švietimo, kultūrines, socialines, kitas reikalingas paslaugas. Iki šiol tai yra tarptautiniam bendradarbiavimui atvira kultūrinė ir edukacinė erdvė.

Spalio 10 d. VDU Kaune atidarytas Mariupolio valstybinio universiteto centras.

Diskusiją galima perklausyti. 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Eitvydas Kinaitis