VDU kviečia mokytojus dalyvauti seminare „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas remiantis Lietuvos ir Izraelio švietimo patirtimi“

Mokytojams iškyla nemažai iššūkių ugdant gabius mokinius. Daug gabių vaikų netapo gabiais suaugusiaisiais vien dėl to, kad jų gabumai nebuvo tinkamai puoselėjami mokykloje. Mokytojas turi mokėti įvertinti moksleivių gebėjimus, interesus, atpažinti individualias savybes, rodančias, kad jam reikalingas specialus ugdymas. 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia į seminarų ciklą „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas remiantis Lietuvos ir Izraelio švietimo patirtimi“, kurio trukmė – 108 val. (4 kreditai). Izraelio ir Lietuvos lektoriai (mokslininkai ir praktikai) padės įgyti priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo pedagogams, dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, asmenims, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo programas reikalingų psichologinių bei pedagoginių kompetencijų specifinėje darbo su gabiais mokiniais srityje. Tarptautinė lektorių komanda supažindins su Izraelio švietimo patirtimi bei pristatys Lietuvai adaptuotos programos rezultatus, pateiks praktinius darbo su gabiais ir talentingais vaikais / mokiniais pavyzdžius, supažindins su gabių vaikų atpažinimo įrankiais, apžvelgs naujausias mokymo(si) strategijas, ugdymo turinio konstravimo bei (į)vertinimo elementus. 

Plačiau apie gabių vaikų ugdymą Lietuvoje taikant Izraelio patirtį pasakoja VDU Švietimo akademijos kanclerė, prof. Lina Kaminskienė.

Baigę mokymosi programą dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus bei tarptautinius sertifikatus, įrodančius įgytas bei patobulintas kompetencijas „Gifted“ vaikų programoje. 

Mokymai vyks balandžio, gegužės, birželio mėnesiais, Vilniuje. Mokymai mokami. Kaina asmeniui – 400,- eurų. Registracija vyksta iki kovo 26 dienos el. paštu dileta.tindziuliene@vdu.lt nurodant dalyvio vardą, pavardę, įstaigą, pareigas, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. paštą). Konkreti mokymų vieta (auditorijoje ar virtualiai) priklausys nuo pandeminės situacijos Lietuvoje. 

Kilus klausimams skambinkite tel.: 8 686 81373 arba rašykite el. paštu: dileta.tindziuliene@vdu.lt.

Daugiau informacijos apie Tarptautinę Lietuvos – Izraelio gabių vaikų programą “Gifted”.

Taip pat ir Facebook puslapyje.