VDU kviečia studijuoti antrojo mokomojo dalyko

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus ir suinteresuotus asmenis dalyvauti pedagogų perkvalifikavimo modulinėse studijose ir jungtis prie „Tęsk“ programos suformuotų grupių. Išklausytas pasirinkto dalyko modulis suteikia galimybę dėstyti antrą mokomąjį dalyką – biologiją, matematiką, anglų kalbą, dirbti pradinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogu. Paraiškos pildomos internetu ir teikiamos nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 22 d. 10:00 val.

Studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje. Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, trunka iki 1,5 metų. Studijos mokamos.

Modulinių programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje „Moodle“ aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pretendentams

 • aukštasis pedagoginis ar jam prilygintas išsilavinimas (pretenduojantiems į mokomųjų dalykų ar pedagoginės specializacijos (ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) modulius);
 • pareiškėjo motyvacija.

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar įgyti papildomą kvalifikaciją;

 • pareiškėjas dirba arba ketina dirbti pedagogu ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (fizika);
 • tiksliųjų mokslų (matematika);
 • kalbų (anglų kalba);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • istorijos;
 • gamtos mokslų (chemija, biologija);
 • technologijos;
 • kalbų (lietuvių, lenkų kalbos);
 • geografijos;
 • meninio ugdymo (šokis, muzika, dailė, teatras ir kinas).

Dokumentų pateikimas

Vienas pretendentas gali pateikti tik vieną paraišką.

 • Aukštojo mokslo diplomo/ų ir jų priedėlių arba akademinių pažymų kopijos.
 • Asmens tapatybės kortelės arba paso skenuota kopija.
 • Dokumentai patvirtinantys pavardės keitimą.

Kandidato prašymas pradedamas svarstyti, kai sumokamas studijų registracijos mokestis. Registracijos mokestis –20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

 • Gavėjas: VDU
 • Įmokos pavadinimas: „Stojimo į Perkvalifikavimo studijas registracijos mokestis“
  • Nr. LT04 7044 0600 0284 8625, AB SEB bankas;
  • Nr. LT89 4010 0425 0278 5505, Luminor bank AB;
  • Nr. LT79 7300 0101 3113 5650, „Swedbank“, AB

Rezultatų paskelbimas

Dalyvavusiems „Tęsk“ programos atrankoje dokumentų iš naujo pateikti nereikia, pakanka  elektroniniu laišku informuoti Iloną Tandzegolskienę (ilona.tandzegolskiene@vdu.lt) apie pageidavimą studijuoti pasirinktame modulyje.

Susidomėjusius šiais moduliais naujus pretendentus kviečiame pildyti paraišką internetu.

Su kandidatais bus susisiekta telefonu ir elektroniniu laišku rugpjūčio 26 dieną, siekiant informuoti apie motyvacinio pokalbio datą ir aptarti studijų pradžią.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

Kreiptis iki rugpjūčio 01 d. šiuo adresu:

Kreiptis nuo rugpjūčio 01 d.

 • Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

Kreiptis iki rugpjūčio 09 d. šiuo adresu:

Kreiptis nuo rugpjūčio 09 d.

 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303