VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kėdainių rajono savivaldybe dėl pedagogų pritraukimo

Gegužės 25 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Kėdainių rajono savivaldybės. Sutartį pasirašė universiteto rektorius Juozas Augutis ir savivaldybės meras Valentinas Tamulis.
Sutartyje numatyta skatinti tarpusavio bendradarbiavimą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų rengimo srityje. Abiejų šalių tikslas užtikrinti kvalifikuotų pedagogų poreikį savivaldybės švietimo įstaigose.
Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose išlieka poreikis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, matematinio ir gamtamokslinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų. Daugelio dirbančių pedagogų amžius artėja prie pensinės ribos. Tai reiškia, kad aukštos kvalifikacijos specialistų gali pritrūkti. Tikimasi, kad bendradarbiavimas bus naudingas tiek Kėdainių rajono švietimo įstaigoms, tiek Vytauto Didžiojo universitetui ir bus sukurtas betarpiškas ryšys tarp mokyklų ir universiteto.