VDU ŠA ketinama steigti ukrainiečių švietimo ir kultūros centrą

Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė kartu su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro Bešta ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriumi Juozu Augučiu aptarė ketinimą įkurti atvirą ukrainiečių švietimo ir kultūros centrą Vilniuje.

Susitikimo dalyviai sutarė dėl ketinimų steigti atvirą kultūrinę ir švietimo erdvę, skirtą ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje, kuri veiktų kaip neakademinis VDU Švietimo akademijos padalinys Vilniuje.

Pasak D. Nausėdienės, vienas pagrindinių tokio centro uždavinių – ne tik suteikti fizinę erdvę pasitraukusiems iš Ukrainos žmonėms, siekiant sėkmingos ukrainiečių integracijos Lietuvoje, bet ir sudaryti jiems galimybę puoselėti savo kultūrą mūsų šalyje bei įgyvendinti kitus svarbius sumanymus ilgalaikėje perspektyvoje.

Projektą inicijuoja ir bendromis pastangomis globoja Lietuvos ir Ukrainos pirmosios ponios Diana Nausėdienė ir Olena Zelenska.

Jau artimiausiu metu tokiame centre ukrainiečių bendruomenė su VDU pagalba galėtų planuoti ir organizuoti ugdymo ir švietimo veiklas vaikams ir jaunimui, turėtų nuolatinę vietą savitarpio pagalbai bei bendruomenės renginiams, galėtų organizuoti užimtumą suaugusiesiems, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Centras taip pat galėtų teikti operatyvią ir tikslingą informaciją apie kultūros ir švietimo galimybes sostinėje bei visoje Lietuvoje.

„Labai pozityviai vertinu mūsų aktyvaus abipusio bendradarbiavimo su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska rezultatą – steigiamą tarptautinį atvirą ukrainiečių švietimo ir kultūros centrą Lietuvoje. Esu įsitikinusi, kad projektas taps puikiu pagalbos Ukrainai bei mūsų dvišalio bendradarbiavimo pavyzdžiu. Pasitikėjimas, išreikštas Ukrainos vardu, yra svarus mūsų visų bendrai  sutelktų humanitarinių pastangų Ukrainos atžvilgiu įvertinimas“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, ypač reikšminga tai, kad centro steigimo ir tolimesnio vystymosi procese aktyviai dalyvauja Ukrainos ambasada Lietuvoje bei VDU akademinės bendruomenės intelektinis potencialas.

LR Prezidento komunikacijos grupės informacija