VDU ŠA mokslininkės dalyvavo projekte „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“

2019 m. rugpjūčio mėn. 28 d. vyko Pagalbos paaugliams iniciatyva (PPI) inicijuoto Erasmus+ KA201 priemonės projekto „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“ (Nr.2017-1-LT01-KA201-035234), baigiamoji konferencija. Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akdemija,  Arbeit und Leben Teuringen (Vokietija); Rezeknės technologiju akademija (Latvija, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Biržų „Saulės” gimnazija, Rezeknės miesto gimnazija Nr. 1 (Latvija). Projekto trukmė – 2 metai. Tai   tęstinis projektas, kadangi 2013 – 2015 m. Lietuvos edukologijos universitetas  sėkmingai įgyvendino  Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo paprogramės projektą „Socialinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, diegiant mediaciją“.

Pagrindiniai projekto tikslai – parengti mediacijos rengimo programą pedagogams  ir moksleiviams; virtualią mediacijos mokymosi aplinką, mediacijos diegimo mokykloje rekomendacijas mokykloms  įgyvendinti.  VDU Švetimo akademijos prof. dr. Angelė Kaušylienė, prof. dr. Vilmantė Aleksienė, doc. dr. Violeta Rimkevičienė, lekt. Daiva Račelytė, dalyvaudamos šiame projekte parengė  Mediacijos rengimo programą mokytojams ir mokiniams bei mokymosi medžiagą virtualioje aplinkoje. Kartu su projekto partneriais  lankėsi Latvijos Rezaknės technologijų akademijoje ir Vokietijoje  Arbeit und Leben Teuringen organizacijoje. Mokslininkės įgijo naujos patirties ir tikisi, jog mediacija, kaip  tarpininkavimas konflikte – aiškiai struktūrizuotas metodas, padedantis ginčo šalims susitarti bei bus taikomas švietimo sistemos institucijose.