VDU ŠA mokslininkių projektams – Lietuvos mokslo tarybos parama

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (VDU ŠA) mokslininkių doc. dr. Agnės Brandišauskienės ir prof. dr. Alvyros Galkienės teikti projektai, skirti su COVID-19 susijusios analizės ir diagnostikos diegimu švietimo srityje, laimėjo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą.

VDU ŠA kanclerės prof. dr. Linos Kaminskienės teigimu, projektas „Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas” (vadovė prof. dr. A. Galkienė) skirtas spręsti būtent karantino metu išryškėjusias tokias problemas, kaip padėti vaikams, patiriantiems ne tik mokymosi, bet ir psichoemocinių sunkumų. „Projekto metu, remiantis kitų šalių gerąja patirtimi, bus siekiama rasti palankiausius būdus, kaip tiek pedagogai, tiek kiti švietimo pagalbos specialistai galėtų užtikrinti pagalbą patiems pažeidžiamiausiems švietimo sistemos dalyviams. Kadangi patirties mokant ir mokantis nuotoliniu būdu turime pakankamai mažai, dalis moksleivių vis dar patiria nemenkų sunkumų mokydamiesi ne klasėje, o namuose, tad šio projekto tikslas ir yra padėti išspręsti jiems kylančias problemas”, – pasakoja prof. dr. L. Kaminskienė.

Tuo metu VDU ŠA edukologės doc. dr. A. Brandišauskienės vadovaujamu projektu „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška” bus siekiama ne tik analizuoti mokymuisi palankios aplinkos kūrimą COVID-19 kontekste, bet ir įgalinti mokyklos bendruomenę prisidėti ieškant pozityvių veiksnių, kurie skatina ir motyvuoja vaikus siekti pažangos bei geresnių rezultatų. „Nors abu šie projektai savo tematika yra pakankamai panašūs, tačiau būtent pastarasis yra platesnės apimties, orientuotas ne tik į pačius pažeidžiamiausius, bet yra skirtas visiems bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams”, – projektų svarbą apibūdina VDU ŠA kanclerė.