VDU ŠA S. Sabaliauskas stažavosi Heidelbergo universitete

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos docentas dr. Stanislav Sabaliaukas atliko mokslinę stažuotę Heidelbergo universiteto Sporto ir sporto mokslo institute (Vokietija). Stažuotės metu S. Sabaliauskas tobulino tyrėjo kompetencijas, susipažino su universiteto Sporto ir sporto mokslo instituto tyrėjais ir mokslo tyrimų sritimis, stebėjo studijų procesą, dalyvavo viešosiose paskaitose, mokslo renginiuose, aptartos bendradarbiavimo galimybės bei rengtas naujo tyrimo projektas.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.