VDU ŠA vyko konferencija, skirta fizinio ugdymo mokytojams

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (VDU ŠA) įvyko mokslinė-praktinė konferencija skirta Fizinio ir sveikatos ugdymo mokytojams, pedagogams bei sporto treneriams. Konferencijos metu mokslininkai ir praktikai diskutavo, dalinosi naujausiomis žiniomis bei praktikomis apie ateities fizinio ugdymo pamoką.

VDU ŠA Fizinio ir sveikatos ugdymo bei Sporto studijų programos vadovė doc. dr. Aušra Lisinskienė atkreipia dėmesį, jog šiandieniniame pasaulyje yra svarbu diskutuoti apie tai, kaip keičiasi fizinio ugdymo pamokos koncepcija, kokios yra naujos fizinio ir sveikatos ugdymo praktikos, kaip gimsta idėjos ir kokių kompetencijų reikės 2030 metais.

Ši mokslinė-praktinė konferencija sulaukė itin didelio susidomėjimo, renginyje dalyvavo virš 500 dalyvių: fizinio ugdymo mokytojų, sveikatos ugdymo specialistų, sporto trenerių. Konferencija vyko dvejais formatais: teorinė konferencijos dalis – nuotoliniu būdu, o praktinė dalis – įvairiuose sporto kontekstuose, pvz.: laipiojimo sporto bei mokyklos erdvėse. Renginio atidaryme sveikinimo žodį tarė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas ir VDU ŠA kanclerio pavaduotojas prof. habil. dr. Algirdas Raslanas. Konferencijoje buvo pristatyti naujausi VDU Švietimo akademijos mokslininkų atlikti didaktikos tyrimai, moksliniais tyrimais grįstos metodikos, Bendroji Fizinio ugdymo programa, o po teorinės dalies renginio dalyviai skirtingose erdvėse išmėgino inovatyvias ugdymo praktikas, kurios paįvairina fizinio ugdymo procesą.

Konferencijoje buvo diskutuojama įvairiomis temomis: prof. dr. Albertas Skurvydas akcentavo mokinių fizinio, emocinio ir kognityvinio ugdymo darną, jungtinė lektorių grupė pristatė viziją 10-čiai metų į priekį, kuri buvo išanalizuota pristatant Bendrąją fizinio ugdymo programą. Apie įtraukųjį fizinį ugdymą, specifiškumą ir požiūrį kalbėjo Ilona Totoraitė, VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ vadovė. Naujus mokymo metodus, fizinių ypatybių ugdymo svarbą bei fizinio ugdymo pamokos studiją ir detalią video analizę pristatė Kauno r. Raudondvario gimnazijos pavaduotojas ugdymui, fizinio ugdymo mokytojas-metodininkas Gintaras Daugėla. Inovatyvią VDU Judesio laboratoriją ir įtraukiančias veiklas pristatė VDU ŠA doc. dr. Aušra Lisinskienė. Naujas ir įdomias praktikas, tokias kaip laipiojimo sportas, koordinavo Aušrinė Balkaitytė, Lietuvos Laipiojimo Sporto Federacijos trenerė, akcentuodama poreikį pažvelgti į fizinį ugdymą kiek kitaip. Ji kvietė dalyvius atvykti ir praktiškai išbandyti laipiojimo veiklas, taip pamatant, koks įvairus ir dinamiškas, patrauklus ir įtraukiantis, įdomus vaikams gali būti laipiojimo sportas, kuris galėtų būti dar viena įdomi, šiuolaikiška veikla šalia kitų užsiėmimų, fizinio ugdymo pamokose. Orientavimosi sportas uždarose patalpose – tai dar vienas būdas išeiti iš sporto salės ribų ir paįvairinti fizinio ugdymo procesą, kurį praktiškai kvietė išbandyti Lina Čečinaitė, Prezidento Antano Smetonos gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja-ekspertė.

Apibendrindama įvykusį renginį VDU ŠA doc. dr. Aušra Lisinskienė pastebi, kad tokio pobūdžio mokslinės-praktinės konferencijos yra ypatingai svarbios ir pagelbėjančios fizinio, sveikatos ir sporto pedagogams, treneriams. Mokslininkė pastebi, kad yra svarbu išlaikyti glaudų ryšį tarp mokslo ir praktikos bei džiaugiasi, kad tokio pobūdžio konferencija bus vykdoma kiekvienais metais ir taps gražia tradicija, kurią inicijuoja VDU Fizinio ir sveikatos ugdymo bei Sporto studijų dėstytojų komanda.

Primename, kad VDU Švietimo akademijoje yra vykdomos šios studijų programos:

Bakalauro:

Mokomojo dalyko pedagogika: Fizinis ir sveikatos ugdymas studijų programa

Sporto studijos studijų programa

Magistro:

Fizinis ugdymas ir sportas