VDU Švietimo akademijoje atidaryta Talentingų mokinių akademija

Spalio 5 d.  Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje  Tarptautinės mokytojų dienos proga  atidaryta Talentingų mokinių akademija. Akademija įkurta remiantis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Kauno rajono savivaldybės šių metų liepos mėnesį pasirašytą sutartimi, pagal kurią buvo sutarta kurti unikalų ugdymo turinį ir įgyvendinti konkrečias mokymo programas. Septyniasdešimt šeši išskirtinių gabumų ir gerai besimokantys pakaunės moksleiviai kas antrą šeštadienį taps „studentais“.

Žinių ir tobulėjimo siekiančiam jaunimui akademija leis sužinoti daugiau, nei skelbiama bendrojo ugdymo programose, ugdant ne tik jų dalykines žinias, bet ir kūrybiškumo, verslumo, informacinio raštingumo ir socialinius įgūdžius“, – pasakojo VDU Švietimo akademijos vicekanclerė, profesorė Lina Kaminskienė. Ji atkreipė dėmesį, kad mokiniai bus skatinami geriau save atskleisti tiek mokykloje, tiek ir už mokyklos ribų, geriau pažinti save ir aplinką, kuri jį supa.
Akademijos programa sudaryta taip, kad būtų plėtojamos mokinių kompetencijos pagrindinėse ugdymo srityse: gamtamokslinio, meninio, kalbinio, technologinio ir socialinio ugdymo. Tuo pačiu metu bus orientuojamasi ir į asmens augimo bei vertybių puoselėjimo aspektus.
Akademiją devintokai (I gimnazijos klasė) lankys trejus metus. Jiems bus dėstomas asmeninio augimo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių, menų ir technologijų modulis. Po vieną arba du 1,5 val. trukmės užsiėmimus kas antrą šeštadienį vyks VDU patalpose, juos ves universiteto lektoriai.