VDU Švietimo akademijoje bus rengiami filosofijos ir etikos mokytojai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje pradedama vykdyti nauja bakalauro studijų programa „Mokomojo dalyko pedagogika: filosofijos ir etikos pedagogika“. Universitetas nusprendė rengti būsimus filosofijos ir etikos pedagogus, gebančius dėstyti filosofijos ir etikos dalykus mokykloje bei išmanančius filosofinio ir etinio ugdymo problemas, filosofijos ir etikos istorinę bei probleminę raidą.

Vakarų filosofinėje tradicijoje buvo manoma, kad pagrindinis filosofijos įrankis yra protas ir šiuo protu pažįstamas pasaulis. Pasak programos rengėjo, filosofo Augustino Dainio, nėra tokio proto, kuris būtų duotas savaime. Jis yra ilgalaikio, lėto ir neretai skausmingo ugdymo(si) rezultatas. Šiuo būdu kalbėti apie susiformavusį protą negalime nekalbėdami apie jo ugdymo(si) istoriją, nes būtent ugdymas(is) suformuoja protą ir jis nėra savaiminė ir substancinė duotis. Lietuvoje jau kelis dešimtmečius kalbama apie filosofijos ir etikos pamokų svarbą mūsų mokyklose. Specializacijos programos rengėjų tikinimu, filosofijos nauda yra plati ir šie du įrankiai padeda analizuoti įvairias temas: tiek praktines, tiek abstrakčias, tiek egzistencines.

VDU Švietimo akademijos edukologai, filosofijos ir etikos srities mokslininkai pastebi, jog šiandien mokyklose labai svarbus ugdytojo vaidmuo ir būtina kurti kritiškai mąstančią kartą. „Kadangi protas, etinės nuostatos, grožio pajauta yra išugdomi kultūriškai formuojant kiekvieno žmogiško organizmo savitumą ir nėra savaiminė tikrovė, kuri būtų duota anapus ugdymo, tai ugdymas tampa pirmąja filosofija ir yra svarbiausia buvimo žmogumi sąlyga. Žmogumi ne gimstama, bet juo tampama ugdantis. Ugdymas(is) prasideda tik ką gimus ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą Filosofo pašaukimas yra ugdytojiškas pašaukimas, kreipiant ugdytinių žiūrą nuo nuomonės į tiesą. Išsivadavęs ir pažinęs tiesą, filosofas pasišvenčia pedagogikai – moko jaunuolius matyti ir atpažinti neiškreiptą tikrovę“, – sako programos rengėjas, filosofas doc. dr. Augustinas Dainys.

Šioje programoje savo tikrovės tiesų matymą ir mąstymą dėstys garsūs Lietuvos ir išeivijos filosofai. Fenomenologijos kūrėjo Edmundo Husserlio asistento Eugeno Finko mokinys prof. Algis Mickūnas skaitys paskaitas apie kosminį ugdymą, prof. A. Mickūno bendraautoris doc. Dalius Jonkus supažindins su fenomenologiniu požiūriu į ugdymą. Antikos specialistė prof. dr. Tatjana Aleknienė ir originalus socialinis mąstytojas bei geriausias Renesanso ir Naujųjų amžių filosofijos išmanytojas Lietuvoje prof. dr. Gintautas Mažeikis aptars šioms filosofijos epochoms būdingas žmogaus ugdymo sampratas. Paskaitas dėstys ir filosofijos bei literatūros sankirtas meistriškai liudijantys filosofai – doc. dr. Liutauras Degėsys, doc. dr. Tomas Kavaliauskas ir doc. dr. Augustinas Dainys.

Daugiau apie šią studijų programą.