VDU Švietimo akademijoje vyks atviros paskaitos

Balandžio 23 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Vilniuje ( T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,  A1 auditorijoje) vyks atviros paskaitos Kalbinio ir meninio ugdymo programų studentams. Visi susidomėję akademinės bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti taip pat.

12.00-13.45 Programos eTwinning aukštosioms mokykloms pristatymas: gerosios patirties pavyzdžiai ir galimybių apžvalga. Lektorė Loreta Tarvydienė, programos eTwinning ambasadorė Vilniaus regionui.

14.00-16.00  Aspergerio sindromą turinčių mokinių mokymosi ir bendravimo sunkumai bei pagalbos būdai. Lektorė Vaiva Bernatonytė-Ažukienė, Vilniaus Versmės katalikiškosios mokyklos anglų kalbos mokytoja.