VDU Švietimo akademijos kanclerio kandidatūros rinkimų paskelbimas

2020 m. rugsėjo 23 d. vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos nuostatų, patvirtintų Vytauto Didžiojo universiteto senato 2019 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.1-4, 15 punktu, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos taryba skelbia Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio kandidatūros rinkimus.

Kanclerio rinkimai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto statutu, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos nuostatais ir tvarkos aprašu. Kanclerį renka Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos taryba iš savo kandidatūrą iškėlusių Švietimo akademijos mokslininkų ir pripažintų menininkų ir teikia ją Universiteto rektoriui.

Asmuo, pretenduojantis užimti kanclerio pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo laipsnį arba būti pripažintas menininkas, turėti pedagoginės ir vadybinės patirties. Pretedentas privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį arba menininko pripažinimą, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei savo gyvenimo aprašymą ir penkerių metų programos koncepciją einant kanclerio pareigas, taip pat kitus dokumentus, kuriuos pretedento nuomone tikslinga pateikti konkursuo kanclerio pareigoms eiti bei nurodyti savo kontaktinius duomenis.

Dokumentų Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio kandidatūros rinkimams pateikimas nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. iki spalio 7 d. 15 val.  Pretedentas dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu nuo konkurso paskelbimo dienos per 15 kalendorinių dienų.

Dokumentus pateikti: T. Ševčenkos g. 31, 206 kab, Vilnius. El. paštu: jolanta.smoriginiene@vdu.lt, telefonu: 85 279 0281.

 

  •  VDU Švietimo akademijos kanclerio rinkimų organizavimo rinkimų aprašas (PDF)
  •  VDU Švietimo akademijos pretedentų atitikimo užimti kanclerio pareigas vertinimo komisijos tvirtinimas (PDF)
  • VDU Švietimo akademijos kanclerio kandidatūros rinkimų organizavimo kalendoriaus tvirtinimas (PDF).