VDU Švietimo akademijos mokslininkai įgyvendina projektą apie globalaus skaitymo metodo taikymą

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, kartu su Prano Daunio ugdymo centru, pradinėmis mokyklomis Lenkijoje ir Latvijoje (Szkola Podstawowa nr 2 im.Jana Pawla II, Rezeknes pamatskola – attistibas centrs) bei VŠĮ „Mokymosi idėjos“ įgyvendina Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Globalaus skaitymo metodo taikymas kuriant mokymo/si procesą ASS vaikams“ (projekto Nr.. 2020-1-LT01-KA226-SCH-094715).

Projektu siekiama atliepti Lietuvos švietimo strategiją, kurioje kokybiškas ir visuotinai prieinamas švietimas apibrėžiamas kaip esminė bendros visuomenės gerovės prielaida. Atliepiant šią strategiją, kokybiškas Autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS) vaikų ugdymas tampa vienu iš prioritetinių uždavinių, o geros mokyklos koncepcijoje ugdymas įvardijamas kaip globalus, kontekstualus ir aktualus. Pagrindiniai projekto tikslai – parengti e-priemones, skirtas vaikams turintiems ASS, ir kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams, dirbantiems su ASS vaikais bei pasidalinti profesine darbo su ASS vaikais patirtimi tarptautiniame kontekste. Projektu siekiama plėsti prieinamą inovatyvų ir integralų ugdymą kiekvienam asmeniui.

 Projekto metu, VDU ŠA doc.dr. Rita Melienė bei doc.dr. Ilona Tandzegolskienė dalyvauja konsultacinėse projekto darbo grupėse, kuriančiose priemones, skirtas ASS turintiems vaikams padėti gerinti skaitymo įgūdžius, remiantis Globalaus skaitymo metodu, kuris yra pagrįstas vizualizacija. Projekto tyrėjai rengia elektroninį įrankį, skirtą išmaniesiems įrenginiams. Įrankis (programėlė) susideda iš dviejų dalių – socialinių istorijų ir trijų skirtingo sudėtingumo lygių skaitymo užduočių. Programėlėje lietuvių, latvių ir lenkų kalbomis ir iliustracijomis pasakojamos kiekvieno vaiko mokykliniame gyvenime vykstančios istorijas: „Ula ir Tomas susitinka prie mokyklos“, „Valgykloje“, „Kai aš pavargęs“ ir kt. Šios istorijos taps pagrindu globalaus skaitymo metodu paremtoms skaitymo užduotims. Elektroninis įrankis padės AS turintiems vaikams mokytis skaityti ir pasakoti, ugdytis komunikavimo gebėjimus.

Projekto metu planuojama parengti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri apims šių dviejų e-priemonių taikymą. Programa bus tikslingai orientuota į darbą su vaikais, turinčiais ASS.