VDU Švietimo akademijos mokslininkės pristatė LMT reikminio tyrimo „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška (GALIA)“ rezultatus

2021 m. rugsėjo 29 d. įvykusioje konferencijoje „Mokymosi praradimų kompensavimas“, skirtoje bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir mokytojams,  Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademijos (VDU ŠA) mokslininkės (doc. dr. Agnė  Brandišauskienė, prof. dr. Aušra Daugirdienė ir doc. dr. Jūratė Česnavičienė) pristatė LMT reikminio tyrimo „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška (GALIA)“ (sut. Nr. S-DNR-20-1) pirmuosius rezultatus.

Kaip projekto vadovė doc. dr. A. Brandišauskienė teigia: „Šiuo ypatingu pandeminiu laikotarpiu daugelio šalių mokslininkai ieško atsakymų, koks turėtų būti mokinių mokymo ir mokymosi procesas. Reikia pripažinti, kad lieka dar daug neapibrėžtumo ir neatsakytų klausimų, tačiau mokyklos bendruomenė, atliepdama mokinių socioemocinius ir akademinius poreikius, kurdama stabilią ir paremiančią mokymosi aplinką, ir teikdama veiksmingą mokymosi pagalbą, gali sudaryti tinkamas sąlygas mokinių mokymosi procesui.“

Konferencijos įrašą galima žiūrėti. Pranešimo „Veiksminga mokymosi pagalba mokiniams: mokslinio tyrimo įžvalgos“ skaires galima rasti (čia).

Projektas finansuojamas pagal apraše „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ numatytą veiksmą „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“.