Verslo perdavimo modeliai ir verslininkų kompetencijų tobulinimas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo akademija vykdo Interreg VB Baltijos jūros regiono programos projektą „Inovatyvūs smulkaus ir vidutinio verslo perdavimo modeliai Baltijos jūros regione.“  Projekto partnerio dalies vadovas prof. V. Navickas.  Projekto vykdymo metu sukurta daug vertinos metodinės medžiagos ,kurios naudojimas įvairiais verslo perdavimo atvejais būtų naudingas verslo perdavėjams,  įpėdiniams ir pirkėjams, kitiems šių procesų dalyviams. VDU kaip vienas iš 14 projekto partnerių iš 9 šalių  parengė tris esamų ir būsimų verslininkų mokymo modulius adaptuotus verslo perdavimo reikmėms ir juos  panaudojo daugiau kaip 150 dalyvių verslininkų kvalifikacijos tobulinimui. Šia galimybe pasinaudojo nemažai ir VDU verslumo įgūdžius turinčių studentų. Verslo žinių portale spausdinamas straipsnis apie projektą.

Atliktose ES studijose pažymima, kad esamos įmonės pirkimas yra alternatyvus verslo pradžios būdas. Tai dažnai yra naudingiau, nei pradėti verslą nuo nulio. Kiekvienais metais apie 450 000 įmonių ir daugiau nei du milijonai darbuotojų perleidžiami naujiems savininkams. Tačiau iki trečdalio šių perdavimų gali nepavykti, o tai turi įtakos daugiau kaip pusei milijono dirbančiųjų. Tokio skaičiaus darbo vietų ir pajamų praradimų nekompensuoja intensyvus startuolių atsiradimas, nes veikiančios įmonės jau turi būtinus ūkinei veiklai komponentus: išteklius, technologijas ir rinkas.

ES dokumentuose verslo perdavimo temos svarba akcentuota jau beveik prieš 30 metų (1994), nuosekliai tai pabrėžiant vėlesniuose dokumentuose (Veiksmų planas „Verslumas 2020“, „Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros strategija“), siūlant taikyti tikslesnes ir efektyvesnes šio proceso valdymo ir paramos priemones.

Vis aktyviau ir Lietuvoje pradedama diskutuoti verslo perdavimo tema. Nors kitose Vakarų šalyse tai jau tapo įprasta sudėtinė verslo tęstinumo užtikrinimo bei darbo vietų išsaugojimo tema, mes dar turime nemažai pasistengti, kad tai taptų verslo bendruomenės – darbdavių ir darbuotojų bei politikų bendra produktyvių diskusijų ir bendro darbo veikla. Kiekvienas sėkmingai perduotas verslas – tai sėkmė visiems: ir buvusiems, ir naujiems savininkams, ir  neprarastos darbo vietos darbuotojams, ir nauda valstybei neprarandant mokesčių mokėtojų ir sutaupant įvairias socialines išmokas, kurių nereikia mokėti darbo vietą praradusiems asmenims.

Kad būtų suprantamesnis verslo perdavimo proceso turinys verta keletą žodžių skirti jo sąvokai aptarti.

Siaurąja prasme verslo perdavimas suprantamas kaip visos arba dalies verslo subjekto nuosavybės arba įmonės perdavimas naujam savininkui (asmeniui ar įmonei) ir kuriuo užtikrinama tolimesnė įmonės ūkinė komercinė veikla.

 

Daugiau skaitykite.