Virtualios aplinkos mokymų programos skirtos Lietuvos moksleiviams

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto edukologai parengė virtualios aplinkos mokymų programų sąrašą, skirtą Lietuvos mokytojams, moksleiviams.

Atviros studijos https://openstudies.vdu.lt/en/

 

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

 

Khan Academy

https://www.khanacademy.org/

 

Distance learning solutions

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions

 

TAMO www.emapamokos.lt

 

Zoom

Telekonferencijos

 Pedagogas

Mokinių testavimas

Europeana

Epaveldas

Ekinas

Dokumentika

Kultūros paveldo registras

Virtualios parodos

Lietuvos muziejai

 

3D parodos

https://sketchfab.com/limis/collections

Go-Lab komanda kviečia naudoti platformos resursus nuotoliniam mokymui:

https://support.golabz.eu/news/go-lab-offers-free-teaching-tools-for-schools-affected-by-covid-19

Lithuanian EdTech Solutions for Remote Learning Amid COVID-19 Quarantine

https://www.bitdegree.org/edtech-lithuania?fbclid=IwAR0ys_JIkI7BksT2UQI1Q2fX6jVEzqTQtTtJ9n6h9cdKzyboUkAl9rjowW8

Kaip dirbti eduka klasėje? Webinaro įrašas

https://www.youtube.com/watch?v=qA-CZ_SIA1g

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba: Saulytučiai.

 

Prieš ketverius metus interaktyvioji animacinė multimedijos priemonė „SaulyTučiai“ sėkmingai startavo Lietuvos vaikų darželiuose. Ugdomoji priemonė tapo tokia populiari, kad kūrėjai, Vilniaus įmonės MultimediaMark komanda, gavo daug užklausų iš tėvelių dėl galimybės išbandyti priemonę su vaikais ir namuose. Po ilgalaikio ir preciziško darbo, kuriame ir šįkart maloniai sutiko dalyvauti Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedros dėstytojos prof. dr. Ona Monkevičienė ir doc. dr. Kristina Stankevičienė, atsirado galimybė naudoti priemonę ir namuose. Prie projekto prisidėjo ir patys vaikai – jie rinko mėgstamiausius herojus, išsakė savo nuomonę, kas jiems labiausiai patiktų žaidime, ir prisidėjo prie testavimo darbų. Pasakos-žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti kartu su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais. Plačiau…

 

Mikituko peliuko žaidimai. Žuvytė

https://www.youtube.com/watch?v=ufwI-ZFv8DU&feature=share&fbclid=IwAR2_UEkXcGo85_1Q1kR0gVVduGkBmduF2_p6J5rfJI0TLASvZVXNQ_v66Dg

PRADINIS UGDYMAS

 http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

 

Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose  pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė

„Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

 

Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

 

Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija

http://www.gamtukai.lt/

 

Padiktuokime pradinukui.

https://pradinukas.jimdofree.com/padiktuokime-pradinukui/?fbclid=IwAR0vKtQ_tDdkRvCitgzyINUC07QJaATh

 

Tele bim bam studijos pamoka 2

https://www.youtube.com/watch?v=R1PrAZXe8DM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24V89ig3OhMGiDHYG_xoPiGzTJOtV-oDkLayT9yOU-6_lwMjIHJWOINPQ

 

Tikybos ugdymas

https://www.sandora.eu/jezuitiskas-ugdymas/

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 

Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

 

Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

 

Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

 

Literatūra (5-8 klasė)

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

 

Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

 

Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė  

http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

 

Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė  

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

 

Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122

 

Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

 

Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

 

Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė

https://smp2014ge.ugdome.lt/

 

Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė

http://smp2014is.ugdome.lt/

 

Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

 

Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė

https://smp2014ch.ugdome.lt/

 

Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos

http://smp2014te.ugdome.lt/

 

VIDURINIS UGDYMAS

 

Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė 

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

 

Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė

 https://smp2014do.ugdome.lt/

 

Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė

https://smp2014ge.ugdome.lt/

 

Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių)  

https://smp2014tm.ugdome.lt/

 

Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė

http://smp2014is.ugdome.lt/

 

Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė

https://smp2014ma.ugdome.lt/

 

Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė

https://smp2014ch.ugdome.lt/

 

Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras

http://smp2014me.ugdome.lt/

 

Bendros nuorodos:

Kino fonas

https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ

 

Egzaminatorius 11-12 kl.

www.egzaminatorius.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

 

EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas

www.emapamokos.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

 

EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti

www.klase.eduka.lt

 

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos

https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR

 

Fizikos vaizdo pamokos

https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB

 

Matematikos vaizdo pamokos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

 

Matematika http://www.matematika.lt/

 

Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM

 

Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba)

http://portalszkolny.org/

 

Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga

https://www.nec.lt/342/

 

Skaitmeninės ugdymo priemonės

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

 

Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

 

Papildoma medžiaga mokytojui ir mokymuisi:

 

Muziejus, mokykla, moksleivis

http://www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pamokos?fbclid=IwAR1ydZymyNZ-7_cJFDJYNGmdSA5ZxNCm1z-qMpIKkgb6-9uszSTsYCkPQe4

 

Bibliotekos paslaugos:

https://www.kaunas.mvb.lt/kvieciame-naudotis-elektroninemis-bibliotekos-paslaugomis?fbclid=IwAR3yt6W5rBEn-JJw1FVV9vn2z98DJCk-v1LLfu0CAuD4nFqAX9xgLTCWqW4

 

Edukaciniai IKT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsyvm-Ck1Wu5sRAadktyORYAByuzT0xAVWczPFw04To/edit?fbclid=IwAR1qkUYfU8hPf0z9RUJF7p8URZuuG6wPkuGzSuiXeZ8utOycxw2hBG5x9rI#gid=0

 

Nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų. Virtualios Lietuvos muziejų galerijos:

https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-is-namu-virtualios-lietuvos-muzieju-galerijos/

 

Mokytojo veikla: edukaciniai plakatai.

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR2Ig2cjo1IXXs_i7Dc6_rW4frpgXnOWbKZedJr2eZK7HpU8nv6IHnpSIZk

 

EDUKA klasės“ turiniu nemokamai naudokitės nuo kovo 13 dienos.

https://praeitieszenklai.kvb.lt/

https://klase.eduka.lt/auth

 

iklasė

https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/

 

Viliaus Stakėno paskaita tarptautinės matematikos dienos proga:

https://www.youtube.com/watch?v=g2OHExq_4Hs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TBTC4ixRUxJZFuox0atN_HovqBXtELgfEPyYv47Rm-slYWxArzTrFjcQ

 

Virtualus žaidimas knygos kelias nuo 7 metų

knygoskelias.kvb.lt,

Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio…/…

 

Finansinis raštingumas

Internetinis žaidimas vaikams „Pinigėnai“ yra lietuviška visame pasaulyje puikiai žinomo edukacinio žaidimo „Moneyville“ versija. Adaptuojant šį žaidimą Lietuvos vaikams, dalyvavo šalies švietimo ekspertai: LR švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjas dr. Rolandas Zuoza, VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė ir ekspertas Vaino Brazdeikis.

Pinigėnai: www.pinigenai.lt

 

Swedbank“ Finansų laboratorija:

Pamokos kitaip:

https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/pamokos-kitaip

 

Finansinio raštingumo olimpiada
https://www.youtube.com/watch?v=H5JEJGtbax0

 

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija:

mokymasis virtualiai: socin.eu

http://www.lduk.lt/apie-lduk/ateities-pilietis/

 

Tvarios aplinkos kūrimas:

http://www.socialcluster.lt/en/

 

Išmaniųjų technologijų ekspertės, mokytojos Staselės Riškienės IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai:

https://www.iklase.lt/programeles/

 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas.

Pilietis per 31 valandą.

https://www.llri.lt/svietimo-centras/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi

 

Specialiojo pedagogo puslapis:

https://nijolespec.jimdofree.com/%C5%BEaidimai/

 

Specialiajam pedagogui

https://bit.ly/33kleyJ

 

Specialiajam pedagogui

http://kristianaweebly.weebly.com/?fbclid=IwAR01mf7LKH9TaPp07Cv2K9emRejE4oxnpQk9mHgX9XxP_cZ0PllZbyUlEpg

 

Lietuvos augalai www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei .Dirba ir planšetėse

https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0POVOljmXRM5mr70gTxNPp9H6rvXQ6O-mdb9OtC2owlspjH2Lue4pNHcw

 

Mokomosios priemonės vaikams:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

 

Istorija

Pažink prezidentus

http://www.istorineprezidentura.lt/index.php?content=34&lang=lt

Tapybos pamoka:

Animuotas interaktyvus žaidimas „Tapybos pamoka“

https://www.ldm.lt/animuotas-interaktyvus-zaidimas-tapybos-pamoka/

 

Spalvink Vilnių:

http://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2019/01/Spalvink_Vilniu_n.pdf

 

Nuotolinio mokymosi idėjos

https://www.svietimoprofsajunga.lt/nuotolinio-mokymo-si-idejos/

 

Neformalus ugdymas:

https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

 

https://www.seimosgidas.lt/zaidimai/?fbclid=IwAR3p-iIujGR8l_jnUTvxPlxwZF_gocA6Sqc1rSb1IUMdrdaaqzEB3nGjEaE

 

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/?fbclid=IwAR3D0aQ7YVvy-6ifIKZXnkgBcGfskFzAHbQesvby5tpiomND2HTy08T1dS8

Žaidimai:

https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/

 

Švarių rankų šokis: https://bit.ly/38fRfsF

 

Pirmasis žingsnis: pasitikrinkite savo kalbos lygį NEMOKAMAI: http://bit.ly/2w0dyFN

 

Mokinukai.lt (www.mokinukai.lt)

 

UAB “Edukacinės sistemos” (www.apix.lt).

 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti

 

Pamoka ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui.

uogos ,vaisiai, savokos, lietuviskai

https://www.youtube.com/results?search_query=pamokos+vaikams

 

Mokomosios išmaniosios programėlės mažyliams, ikimokyklinukams ir pradinukams.

https://www.zmones.lt/naujiena/laviname-vaikus-ismaniai.73dede19-9adf-11e8-9f90-aa000054c883

 

Simono patarimai kaip naudoti Discord mokymuisi:

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzzUCeGZ3Os&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cY0-KSJKr2dVQVe__zQaS6R2IoVCB5loATwMD0e-yYsazhvWRXVbkvSU

 

Amsio pamokos vaikams: 17 filmukų:

Saugus eismas:

https://www.youtube.com/watch?v=gDQMQT_hVcA&list=PL87mHbuJooLfESRY8-Y2XOg7evhkfsyfh

 

Animuota abėcėle:

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY

 

Elektroninė knyga „LIETUVOS ETNOGRAFIJOS PAVELDAS VAIKAMS “, 2006

http://www.llbm.lt/elektronine-knyga-lietuvos-etnografijos-paveldas-vaikams-2006/?fbclid=IwAR1WVdU7DP6yxRF_A2FbevS7VO6xPTrlz_zfX5wE_ZldfvGMeRP7PBr9_T8

10 filmų, kuriuos verta pažiūrėti kartu su vaikais

https://vaikodiena.lt/10-filmu-kuriuos-verta-paziureti-su-vaikais/?fbclid=IwAR1FwSNPSNBjY_tJS8zkcYDE3wAsN7MWIixGoimBzoWYtAbvQsSN5rS77n4

 

“Kino pavasaris”

http://pilnas3.kaunas.lt/jubiliejinis-kino-pavasaris-ivyk…/…

 

20 nepaprastų radijo įrašų

https://www.lrt.lt/…/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomen…

 

Nemokamos spektaklių peržiūros https://www.facebook.com/…/a.42655485743…/3031043946988984/…

 

Įvairiausi pasaulio objektai tiesiogiaihttps://www.skylinewebcams.com/en/top-live-cams.html

 

Virtualūs turai po muziejushttps://www.travelandleisure.com/…/museums-with-virtual-tou…

 

Podcastai lietuviškihttp://podcasts.lt/,

virtualių įvairiausių sričių kursų, sportas namuose.

 

Įvairios pamokos jums ir jūsų vaikamshttps://classroommagazines.scholastic.com/…/learnathome.htm…;

 

Zoologijos sodas neišėjus iš namų

https://www.earthcam.com/events/animalcams/…;

 

63 eksperimentai vaikams (ir visai šeimai)

https://mommypoppins.com/…/50-easy-science-experiments-for-…

 

100 pratimų vaikų kūrybiškumui

https://mommypoppins.com/…/100-awesome-kids-crafts-for-crea…;

 

Pamokos apie gamtą  https://www.facebook.com/…/a.68561243815…/2973430702701962/…;

 

Kai išeisite į gamtą, be įdomybių, kurias galite nuveikti, paslėpti lobiai https://www.geocaching.com/play;

 

Radijo pasakos

https://www2.lrt.lt/vaik…/ikimokyklinukams/24-radijo-pasakos;

 

Vaikų radijo teatras

https://www2.lrt.lt/…/ikimokyklinuk…/25-vaiku-radijo-teatras;

 

Žaidimai

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/5-zaidimai;

 

Dūdorius

https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php

 

Muzika vaikams

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika;

 

Įvairūs darbeliai su vaikais

https://www2.lrt.lt/vaika…/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats;

 

Sportas vaikams čia

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/7-sportas;
ir čia

https://mommypoppins.com/…/25-exercise-games-indoor-activit…;

 

Anglų kalbos pamokėlės visai nemokantiems

https://www.youtube.com/watch?v=NIk1-ck4c6Q&t=55s;

 

Linksmybės su mama ir tėčiu, broliu ar sese – https://www.facebook.com/watch/?v=2639269676308046;

 

“Įdomios pamokos tiesiogiai”

https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaika….

 

Nemokamos anglų kalbos pamokos

https://www.lingohut.com/…/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos…

 

Nemokama edukacinė medžiaga vaikams:

https://mokytojoturinys.lt/…

 

Įdomioji Lietuvos istorija

Vaizdo įrašai:

https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-istorija-val…

 

Vaizdo pamokos

http://vaizdopamokos.lt/…

 

Video filmų kūrimas

https://edpuzzle.com/home

 

Junior achievment

http://bit.ly/nemokamasturinys

 

Nemokamos anglų kalbos pamokos

https://100balu.lt

 

Skaitmeninės mokymo priemonės

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp

 

28 Student-Centered Instructional Strategies

https://teachthought.com/pedagogy/28-student-centered-instructional-strategies/?fbclid=IwAR081ZnvkhWwMMij9sS8vv7hllVEebKJ-0eB2wyjaP5YI1UYDp3Gk1v7zVU

 

Tėvai švietimui

https://tevaisvietimui.lt/naudinga/?fbclid=IwAR3c1D0wL_tNfyKoF5qYe4ys8YujJECNEzuWxaO5k8IA_A8vx7Gfgy4nRJ8

 

Gamtininkai siūlo nemokamą platformą vaikams, kurioje – gausybė užduočių apie gamtą:

 

https://welovelithuania.com/gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-vaikams-kurioje-gausybe-uzduociu-apie-gamta/?fbclid=IwAR1vM8fuZhnBayq2W4IEq0urOPTK7pUdYu65wWHWUiEy3YLfeqFnICLjG5k

 

Eduka mokyklinis turinys

https://klase.eduka.lt/auth

 

Song maker

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/?fbclid=IwAR1hMwunaAzrF_8AkCO4njDakcYyC0EtLItnpv9SU-4qpKNybN01nO3ocbs

 

Play piano

https://www.werdemusiker.com/welcome-to-piano-komplete-special-offer-us/?fbclid=IwAR3IXIKoTFkYSfJUPiLGwueD2Ch293iRzdguoL7rO2gFXgyHZjk3Jqau1bE

 

1000 filmų

https://www.lofficiel.lt/menas/daugiau-filmu?fbclid=IwAR11VSkLJrnUGXxUjSAwnLjcGBV2trXSsEuIydwDn3KYEZ99BuuERq5YTQ8

 

 

Virtuali pamoka su Nearpod ir Discord

https://www.youtube.com/watch?v=OGXFTAZ-4q8&fbclid=IwAR2CQ7i5VmMYupOVmLZwGBfpgxpfJGOSBtWvSM_Ge5hs0bCXm_DmssowQHw

 

Rasa Aškinytė

Žmogus, kuriam nieko nereikėjo

Knygos ištrauką skaito autorė

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Tm4JHkIKLSU

 

Rasa Aškinytė. BEVEIK VARLĖS. Knyga vaikams.

https://www.youtube.com/watch?v=8UzA-AQhBe8

 

Socialinis verslas

https://www.forbes.com/30-under-30/2020/europe/social-entrepreneurs/?fbclid=IwAR2lpg4TbpaRejrmCgf-81CZhe5zAWK_Cjo5jgbRMrELmF0VZlAWENYWDhs#204935eb41b8

 

Gyvi teatre

http://gyviteatre.lt/kurybines-teatro-ir-muzikos-uzduotys-visai-seimai/?fbclid=IwAR0VbggHS4imiVLotOGQIDcrEe-jlfI2J_dLXAj6eFBApOa5SBUV4a6t6vs

 

Nemokami mokymai nuotoliniu būdu

https://www.e-mokymosi.lt/courses/nemokami?fbclid=IwAR05w1rCvpE1M0_AVZIclCwQ9NJoR7LGMSDHD3GmfWxlDdIhph9O_zW1yfw

 

Gudri žirafa. Lietuvių kalbos rašyba.

http://www.gudrizirafa.lt/testai/lietuviu-kalbos-rasybos-testas/?fbclid=IwAR2HT3xsSAomN_EFThs5D1gN86wxZks5QeLhh5eEyCLIOugyIN0wLVZfba8

 

Kulinarinio paveldo muziejus

https://my.matterport.com/show/?m=qdv2jjNwL1w&fbclid=IwAR2WYH8fsyvEWPcnmvvR6djnWooLUonRl8VXMaClCtVlicALdzRMmeN4xhs

 

Rekomenduojamos virtualios mokymosi aplinkos angliškai:

 

12 famous museums offer virtual tours you can take on your couch

https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/?utm_term=A36AA812-655E-11EA-97D8-7D87C28169F1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_content=link&utm_campaign=hellogiggles_hellogiggles&fbclid=IwAR2hhDHJoFfdWfbf3AinG8hNW5x6vDC00DvzXC1O7pW3OLxhj4moMewm8Dk

 

Visiting the best European Museums Online

10 Mar, 2020

https://www.wantedineurope.com/news/visiting-the-best-european-museums-online.html?fbclid=IwAR3_b1SS7OXASTtkXwSHrFnSZTKYQsaKH1wMKxSKJRt3nsBD-8kFTzKgKVk

 

https://www.viajerospiratas.es/revista-de-viajes/10-museos-que-puedes-visitar-desde-casa-tours-virtuales-y-colecciones-online_16436?c=9&fbclid=IwAR1OI0S47u1_fvldPNpzJptoYcRQ5GN3122Emu1R_YEHeXWzMD-qL2HDlts

 

Open Culture

http://www.openculture.com/2019/02/download-free-coloring-books-from-113-museums.html?fbclid=IwAR1QRK5xqKFWIsquh37tXitEdKKOZemgZUe0nIE_L1XQoyYJD6RgN8lwEfk

 

From Research to Publishing… Sign Up for this FREE 4-Part Course Now and I’ll Walk You Through the EXACT Steps You’ll Need to Take

https://3gzsu34k.pages.infusionsoft.net/?fbclid=IwAR2-8bpTFXJ4AJ-9lBUnEXtjojX2e-DuRd2fTrP8CnBtH46Kq9At0lKNNoU

 

Homeschooling

150+ Educational Shows on Netflix

 

https://homeschoolhideout.com/educational-shows-on-netflix/?fbclid=IwAR26ut-nG36tl6E9Ttq5H5Qq5-xRY8ZLngCSo_3zSpowR71mz_MHXj3ja84

 

Harward edu:

https://pz.harvard.edu/topics

 

Viktorinos. Quize

Vilija Čereškienė Puiki programėlė, šaunios užduotėlės. Būtinai naudosim👍Su saviškiais išbandyta😊

https://quizizz.com/admin

 

Driving for beginers

https://www.domestika.org/en/courses/138-drawing-for-beginners-level-1?utm_source=facebook.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=courses_en&utm_content=puno_2&fbclid=IwAR1V7I7ySiSNDZ_FETu_rZhwbt-d2E8ktlA-WjRy8Q5uRIwxaGLNJFzpQaM

 

14 Best Sites for Taking Online Classes That’ll Boost Your Skills and Get You Ahead

https://www.themuse.com/advice/14-best-sites-for-taking-online-classes-thatll-boost-your-skills-and-get-you-ahead

 

Internetiniai resursai

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t3r618pd8MAi6V87dG2D66PtiKoHdHusBpjPKXgm36w/htmlview?fbclid=IwAR25T9EjNgdaWibhM8EFDtcLM4iaiNnqkqb34HejJbnXbjplxveWF5a8J4o&sle=true#gid=0

 

10 Best + Free Drawing Courses & Classes [2020] [UPDATED]

https://digitaldefynd.com/best-drawing-course-class-lessons/

 

JAV on line resursai mokytojams.

eikite www.twinkl.co.uk/offer . Užpildykite kortelę New to twinkl? (jei esate naujokai šioje sistemoje) ir laukelyje offer code surinkite kodą LTUTWINKLHELPS

https://www.twinkl.co.uk/offer?fbclid=IwAR0PaH7rw7NzpF3g4k_eqAWZ2zSG7XK0TTJ0yt-EZb1qUSB8bN60h0nkhJg

 

Filmai su svarbiomis gyvenimiškomis pamokomis:

https://www.imdb.com/list/ls025875583/

 

60 Best Free Online Courses For Whatever You Want to Learn:

https://blog.hubspot.com/marketing/free-online-courses

 

 

10+ Free Online English Language Lessons:

https://www.fluentin3months.com/free-online-english-language-lessons/

 

Access 2500+ Online Courses from 140 Top Institutions.

https://www.edx.org/

 

50 Top Online Learning Sites

https://www.bestcollegereviews.org/50-top-online-learning-sites/

 

Classic Music

https://www.classicfm.com/?fbclid=IwAR2C1TRCkcaP6ZsqLNJ84VYSi1i00k6zxrTVMaMqrmPnfzd3W9YRz2MwaN4

105 Tools for Distance Learning & Strategies for Student Engagement

https://www.albert.io/blog/tools-for-distance-learning/?fbclid=IwAR3-CHLjRB2ygugmVVvyJ3rMAmdnawTyDAKyyUqoJLuTMcgrM8qH_0S36J4

 

Top 5 Online Guitar Lessons Websites in 2019 [Beginners To Advanced]

https://www.guitarfella.com/online-guitar-lessons/

 

5 Quality Free Online French Lessons You’ll Think You’re Stealing

https://www.fluentu.com/blog/french/free-online-french-lessons/

 

Want Online German Lessons? 7 Fab Sites That Are Serving ‘Em Up

https://www.fluentu.com/blog/german/online-german-lessons/

 

Best Online Piano Lessons in 2020 for Enthusiasts of All Ages

https://musicoomph.com/best-online-piano-lessons/

 

Managment skills: 10 EU

https://www.ibm-institute.com/?fbclid=IwAR1WJ_Jub1Qneoa27sMrrdmZzeqMzfWDfvZRq0pt_juvIMFyfLSsAlS1NZw

 

Pamokos

 

Virš 360 pamokų įvairiausiomis temomis. Pamokos jau peržiūrėtos 390 tūkst. kartų. Vienuoliktokams ir dvyliktokams pilnas matematikos kursas.

http://vaizdopamokos.lt/apie-projekta/

 

Kokybės vertinimo instrumentai, skirti mokykloms

Pamoka ir mokymasis

https://iqesonline.lt/?id=a6e6a65d-441e-a138-8254-ee39d8dfa567

 

Mokomės kurti video pamoką

 

Ruoštis matematikos egzaminui niekada nevėlu/

http://www.matematika.lt/pamokos/visos/

 

Geografijos pamokos su gis

https://www.gismokykla.lt/geografijos-pamokos-su-gis/

 

Programavimo pamokos

http://main.lt/it/prgogramavimo-pamokos-on-line-sarasas/

 

LRT

Įdomiosios pamokos tiesiogiai – LRT

 

Prancūzų kalbos kursai Jūsų namuose

Ispanų kalba

Psichologija

Komunikacija

Šokio pamokos

 Hiphop. Šokis.

The Most Interesting Lesson of All | Sir Ken Robinson | Kidspiration

Google Arts and Culture

Įrankis testams kurti

Muzicator

Filmai ape krikščionišas vertybes

 

 

Iškilus klausimams klauskite online mokymosi ekspertų:

 

Ozo gimnazijos direktorius: Albinas Daubaras: albinas.daubaras@ozogimnazija.lt

https://www.ozogimnazija.lt/naujienos/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo direktorė: dr. Eglė Celiešienė: egle.celiešiene@gmail.com

http://www.lduk.lt/

Vilniaus privačios gimnazijos direktorė –  agneliubertaite@gmail.com

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto vyriausioji specialistė: dr. Romualda Lazauskaitė: romualda.lazauskaite@vdu.lt

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto vadovė: prof. dr. Giedrė Kvieskienė: giedre.kvieskiene@vdu.lt

https://svietimas.vdu.lt/struktura/profesinio-tobulinimo-institutas/