Vyksta doktorantų mokslinių išvykų ir stažuočių konkursas

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia dalyvauti doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) konkurse. Finansavimas iš VDU Mokslo fondo skirtas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), kurios įvyks nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. Vienas doktorantas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 600 EUR sumą. Jei doktorantas teikia kelias paraiškas, bendrai prašoma parama negali viršyti 600 eur.

Norinčius dalyvauti konkurse, prašome iki 2019 m. balandžio 10 d. 17 val. pateikti šiuos dokumentus vienu laišku skaitmeniškai VDU Mokslo ir inovacijų departamentui el. pašto adresu: mokslas@vdu.lt:

  1. užpildytą paraišką (1 priedas). Paraiškos formoje nurodoma informacija apie konkurso dalyvį, planuojamą išvyką (stažuotę), jos tikslą, nurodoma atlikta kita mokslinė veikla, pateikiama išvykos (stažuotės) sąmata (dienpinigiai neskiriami).
  2. sutikimą iš priimančios institucijos arba patvirtinimą apie dalyvavimą renginyje (gali būti ir elektroninis laiškas);
  3. svarbiausių doktorantūros studijų laikotarpiu publikuotų ir užregistruotų Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje PDB (arba eLABa) publikacijų sąrašą ir publikacijų kopijas. Galima pateikti ir mokslines publikacijas, priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą patvirtinančią mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą. Neužregistruotos Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje PDB (arba eLABa) publikacijos nebus vertinamos.

Konkurso nuostatai bei priedai yra prisegami prie šio laiško. Jeigu kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu: laura.stankeviciene@vdu.lt arba skambinti tel. (8 37) 209 815 (vid. 4314). ŽŪA doktorantus prašome kreiptis į dr. Juditą Černiauskienę (judita.cerniauskiene@vdu.lt, tel. (8 37) 752 377), ŠA doktorantus – į doc. dr. Raimundą Žaltauską (raimundas.zaltauskas@vdu.lt, tel. 698 21686).

Konkurso nuostatai

Aprašas