Doktorantūra

Reikalingi dokumentai:

 • Doktorantūros darbo planas    LT                            EN
 • Dėstytojų egzaminuotojų tvirtinimas    LT            EN
 • Egzamino lapas       LT                                                EN
 • Stažuotės aprašas  LT
 • Atestacijos dokumentai
 • Apgintos disertacijos
 • Studijų moduliai
 • Studijų tinklelis   LT                                                  EN
 • Reikalavimai moksliniams straipsniams
 • Reikalavimai monografijos tipo disertacijai
 • Doktorantai