Įvyko II-oji mokslinė praktinė konferencija „Kai pedagogai žaidžia: naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose“.

2021 m. kovo 9-10 d. įvyko II-oji mokslinė praktinė konferencija „Kai pedagogai žaidžia: naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose“.

Dar ne vienas nustemba sužinojęs, kad mažiausiesiems vaikams žaidžiant reikia suaugusiųjų pagalbos. Kai nuostabiame pasakojimų pasaulyje vaikai susitinka su įvairiais knygų personažais, patenka į netikėtas situacijas ir sprendžia įmantriausias nuotykių raizgalynes, nutikti gali daug visko… Apie tokią savo ir vaikų naratyvinio žaidimo kelionę konferencijoje ir dalinosi 10 –ties Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojos.

Konferencija – „Naratyvinio  žaidimo  ir  mokymo(si)  metodo  taikymo  ikimokykliniame  ugdyme“ mokymų dalis, finansuojama pagal Vilniaus savivaldybės projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ (2020). Projektą jau antrus metus vykdo VDU Švietimo akademijos mokslininkės doc.dr. M. Brėdikytė ir doc. dr. A. Brandišauskienė.

Daugiau informacijos.