Kokybiškas švietimas visiems visą gyvenimą: artėjame prie UNESCO vizijos ar tolstame nuo jos?

UNESCO Tarptautinis švietimo biuras publikavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos mokslininkių doc. dr. Ramutės Bruzgelevičienės, dr. Agnės Brandišauskienės, dr. Jūratės Česnavičienės ir dr. Rasos Nedzinskaitės-Mačiūnienės mokslo straipsnį.

Straipsnyje  mokslininkės svarsto ambicingą UNESCO programos „Švietimas visiems“ tikslą – užtikrinti įtraukų ir nešališką kokybišką švietimą ir visiems suteikti galimybių mokytis visą gyvenimą. Straipsnyje edukologės kalba, jog reikia įgyvendinti iškylančias kliūtis ir galimybes jas įveikti, įsitvirtinus globalioms švietimo politikos tendencijoms, orientuojančioms nuo sociokultūrinės švietimo paradigmos į ekonominę. Edukologės remiasi Lietuvos švietimo situacija ir patirtimis.

„Lietuvai tapusiai nepriklausoma valstybe ir modeliavusiai savarankišką valstybės švietimą sociokultūrinės paradigmos pagrindais, jais rėmusiai švietimo politiką nuo visų lygmenų vadybos iki ugdymo proceso pamokoje. Minimų dviejų paradigmų sankirta kelia sudėtingų iššūkių, verčia išmokti daug naujų pamokų, vėl iš esmės apsvarstyti tolesnį valstybės švietimo raidos kelią, pripažinus, kad iš tikro esame naujoje raidos kryžkelėje, apie kurią reformos pradžioje tik nujautėme. Remdamosi pasaulio švietimo analitikų svarstymais ir viešai skelbiamais šalių švietimo duomenimis, darome prielaidą, kad esame ne viena šalis, ieškanti tolesnių apsisprendimų ir pasirinkimų“, – sako VDU Švietimo akademijos mokslininkės.

Autorės tikisi, kad išsakytos mintys taps pretekstu platesnei diskusijai. Visą straipsnį kviečiame skaityti.