Konkursas studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkursą 2019/2020 m. m. pavasario semestrui VDU studentams, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinant studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas VDU studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti.

2019/2020 m. m. pavasario semestrui skelbiamas konkursas šioms mokestinėms lengvatoms, kurios gali sudaryti iki 100 proc. mokamo mokesčio.

MOKESČIO UŽ STUDIJAS LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinių studijų formos I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kurių:

 • sunki socialinė (materialinė) padėtis
 • paskutinės sesijos išklausytų studijų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai

APGYVENDINIMO MOKESČIO LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinės studijų formos I, II, III pakopų ir vientisųjų studijų VDU studentams gyvenantiems universiteto bendrabutyje ir sudariusiems apgyvendinimo sutartį galiojančią visam studijų laikotarpiui arba iki 2020 birželio 30 d., atsižvelgiant į studento:

 • socialinę (materialinę) padėtį
 • bendrabutį ir kambario tipą, kuriame studentas gyvena (SVARBU: studentams gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje lengvata – neskiriama).

Mokestinės lengvatos konkurso būdu, vertinant sudėtingą socialinę (materialinę) padėtį,  yra skiriamos šia prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo priskirta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę
 • studentams, turintiems negalią
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą
  • studijuoja aukštojoje mokykloje
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui

SVARBU:

 • Našlaičiai, neįgalieji ir studentai iš šeimų auginančių 4 ir daugiau vaikų turi teisę prašyti tiek mokesčio už studijas, tiek už apgyvendinimą lengvatų
 • Studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos, gali teikti pasirinktinai tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą

Mokesčio už studijas ir apgyvendinimą lengvatos skiriamos atsižvelgiant į visą studentui skirtą VDU paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) universitetui mokamų mokesčių dydį, ar iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentui suteikiamą paramą ir (ar) skiriamas stipendijas.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi užpildyti elektroninę paraiškos formą, joje pateikdami (įkeldami) dokumentus, įrodančius socialinę (materialinę) studento šeimos situaciją iki š. m. vasario 16 dienos, konkurso rezultatai bus paskelbti iki š. m. kovo 1 d. , informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku nurodytu elektroninėje paraiškos formoje.

Daugiau informacijos                   

Informacija apie konkursui reikiamus pateikti dokumentus

Paraiška mokestinėms lengvatoms 2019 / 2020 m. m. pavasario semestre

 • Studentų centras 
 • AdresasS. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas   (8 37) 751 175
 • El. paštas  studentas@vdu.lt