Švietimo renginys „Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?“

2024 m. kovo 27 d. Vytauto Didžiojo universitete (S. Daukanto g. 28, Didžioji salė, Kaunas) jau trečiąsyk vyks renginys „Dialogo laboratorija 2024. Mokytojo profesijos prestižas 2025: artėjame ar tolstame?, skirtas  tyrinėti ir aptarti mokytojo profesijos prestižą bei jo kaitą. Šiandienos mokytojai privalo susidurti su įvairiais iššūkiais, kurie gali turėti didelį poveikį jų profesiniam pasitenkinimui bei bendrai visuomenės požiūriui į pedagogo profesiją.

Dialogo laboratorija – galimybė praktikams, administratoriams, politikams ir mokslininkams kurti dialogą ir polilogą dalijantis pažangiosios praktikos įrodymais grįstomis patirtimis bei praktika grįstu dizainu.

Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, dialogo laboratorija atveria platesnę diskusiją apie tai, kaip diskutuojamus rūpesčius galima suprasti ir spręsti  formuojamuose tyrimuose, švietimo politikoje ir praktikoje.

Dialogo laboratorija suteikia galimybę bendradarbiauti, dalytis žiniomis, kelti nepatogius klausimus ir generuoti futuristines idėjas. Šis renginio formatas sukuria bendruomeniškumo, energijos ir naujo mąstymo autorystės bei tapatumo jausmą, kuris kyla iš diskusijų ir prisideda prie pažangios praktikos formavimo, įsigalinimo, ilgalaikio susidomėjimo bei bendros kūrybos proceso.

Programa.

Registracija. 

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų institutas.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto informacija.