Virtualus renginys „#TAPKMOKYTOJU. Specialioji pedagoginė pagalba (logopedija)

Balandžio 29 d., ketvirtadienį, 15 val. vyks virtualus renginys „#TAPKMOKYTOJU. Specialioji pedagoginė pagalba (logopedija).
Pakalbėsime apie logopedus, pasirengusius dirbti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti įvairaus amžiaus asmenų individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, profesionaliai teikti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstą pagalbą, konsultuoti ugdymo dalyvius ugdymo ir ugdymosi klausimais.
Studijų programoje yra pasirenkamos trys gilinamosios specializacijos:
Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Surdopedagogika);
Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Tiflopedagogika);
Autizmo spektro ir / ar elgesio spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas.
Renginyje dalyvaus:
Doc. dr. Daiva Kairienė
VDU Švietimo akademijos dėstytoja, logopedė.
Dokt. Julija Grigėnaitė
VDU doktorantė, Švietimo akademijos dėstytoja.
Nomeda Navickaitė
VDU Švietimo akademijos specialiosios pedagoginės pagalbos (logopedijos) I kurso studentė.